Ökumenikus ima Munkácson

680

Ökumenikus imára gyűltek össze Munkácson hét egyházi felekezet lelkipásztorai és hívei március 16-án, vasárnap. A hideg, esős időben imára gyülekező emberek között minden korosztály jelen volt. A római katolikus egyházat Zsarkovszki Péter püspöki helynök és a munkácsi hívek képviselték. Jelen voltak a városi vezetőség képviselői is, köztük Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere.

 

„Krisztus velünk van!” – köszöntötte az egyik lelkész a jelenlévőket, majd megmagyarázta a szokatlan köszöntést: Jézus szavai szerint Ő jelen van azok között, akik az Ő nevében gyűltek össze – tehát közöttünk is.

A papok és lelkészek a jelenlevőket önvizsgálatra és az Isten iránti bizalomra buzdították, akinek erejében, segítségében egyedül bízhatunk, aki nem hagy magunkra minket, s akinek kezében van a jövő. Hangsúlyozták a megbocsátás, az ellenségszeretet fontosságát, és azt is, hogy nem szabad abbahagynunk az imát, mely egyetlen fegyverünk.
Az egyházak hívei az egész országban minden nap buzgón imádkoznak a békéért, a háború elkerüléséért, ehhez csatlakozott ez a közös ima is. Egyházmegyénkben szintén gyakran tartunk imaórákat, szentségimádást Ukrajna és Kárpátalja békéjének megőrzéséért.

Jacek Pyl krími püspök felhívása

A római katolikus egyház több hete imáival kíséri egész Ukrajnát, a problémák békés megoldásáért imádkozik. Imáinkban Istenhez kiáltunk, az Ő irgalmáért egész Ukrajna számára, és önkéntes böjtöt vállalunk – vízen és kenyéren – erre a szándékra.

Most, amikor nyugtalanság keríti hatalmába a Krím földjét, különösen is akarunk imádkozni félszigetünkért. Mindenkit imánkba foglalunk hitére, politikai nézeteire és származására való tekintet nélkül. Azért imádkozunk, hogy az évtizedek óta békében élő emberek ne emeljenek most kezet egymásra, és hogy elkerüljük a vérontást.

Mindenkit arra szólítok, hívőket és nem hívőket, hogy a szolidaritás nevében, atyáink örökségeként, akik a mi Krími Autonóm Köztársaságunk fejlődéséről gondoskodtak, tartózkodjunk a szélsőségektől, és ezekben a nehéz pillanatokban ne engedjük, hogy bárki is megsemmisítse a testvériséget a Krímen lakó emberek között. Egymás mellett élnek itt ukránok és oroszok, krími tatárok, örmény, lengyel, német, cseh és más származású emberek. Félszigetünkön évszázadok óta élnek egymás mellett pravoszlávok, muzulmánok, protestánsok, katolikusok, zsidók, karaiták, más vallások képviselői és nem hívők – ne engedjük, hogy származásunk vagy vallásunk most elválasszon minket egymástól.

Az Egy Istennek vagyunk gyermekei, aki a mi Atyánk.

A Krím címerébe ez a jelmondat van írva: „Egységben való felvirágzás” (Процветание в единстве). Legyen ez a jelmondatunk a nehéz időkben.

A hívőkhöz azzal a kéréssel fordulok, hogy ne hagyják abba az imát a békéért, és akik tehetik, vállaljanak önkéntes böjtöt is. Szabadítsa meg szívünket a jóságos Isten a rossz minden kísértésétől, és áldja meg jó szándékainkat.

Jacek Pyl OMI
odessza-szimferopoli segédpüspök
Előző cikkUkrajna és Kárpátalja békéjéért
Következő cikkMajnek Antal püspök felhívása a Munkácsi Egyházmegye híveihez