Ukrajna és Kárpátalja békéjéért

746

Legutóbbi lapszámunkat február 20- án fejeztük be és adtuk nyomdába, ezért csak most tudunk hírt adni arról, hogyan reagált egyházunk az azóta történt ukrajnai eseményekre.

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia több alkalommal fordult a hívekhez, többször hirdetett böjti és imanapot. Majnek Antal püspök atya is folytonosan imára buzdított minket, a Munkácsi Egyházmegye híveit Ukrajna és Kárpátalja békéjéért. Számos alkalommal volt imaóra, szentségimádás erre a szándékra egyházmegyénkben és az egész országban is.
A február 18-ai és 20-ai események után elmaradtak a tervezett plébániai farsangi mulatságok, helyette sokhelyütt imaórákat tartottak a vérontás megállításáért és a békéért. Munkácson a fiatalok saját kezdeményezésű szentségimádást tartottak erre a szándékra az elmaradt farsang napján. A püspök atya felhívására március 2-án, vasárnap a szentmisék végén lucernáriumot (könyörgés a halottakért) tartottak templomainkban a kijevi vérengzés áldozatainak lelki üdvéért, bármely oldalon estek is el, és imádkoztunk hozzátartozóikért is.

A Vatikánban Ferenc pápa több alkalommal felszólalt Ukrajna békéjéért; a vérontás és az erőszak megállítását kérte, ő is imádkozott a meghaltakért és családjaikért, s lelki közelségéről biztosította az ország népét. Több országban tartottak imádságot Ukrajnáért és lakosaiért. Magyarországon is több helyen, például Pécsen rendeztek ökumenikus imát; Magyarországon az ima a kárpátaljai magyarok iránti aggódásról, lelki közelségről is szólt.

A legutóbbi fontos esemény: március 20-án Harkovban, tavaszi konferenciájukon püspökeink Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánlották fel Ukrajnát és Oroszországot.

Lentebb rövid összeállítást olvashatunk az elmúlt időszak megnyilatkozásaiból, eseményeiből. A püspök atya felhívását, melyet március 23-án olvastak fel a Munkácsi Egyházmegye templomaiban, a 8. oldalon találjuk.

Összeállította: Pápai Zsuzsanna

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia február 20-ai felhívása

Krisztusban kedves Testvérek, kedves honfitársak! Nagy fájdalmunkra az ukrajnai egyházi közösségek békefelhívásai nem találtak meghallgatásra. Folytatódik a vérontás, emberek halnak meg, nem szűnik meg az erőszak. Minden hívünket imára és böjtre szólítjuk fel. Az imádság és áldozathozatalaink a legerősebb és a legelső eszköz számunkra. Kérünk mindenkit, hogy szüntelenül könyörögjön az irgalmas Istenhez sokat szenvedett Hazánkért.

A lelkipásztorokat arra buzdítjuk, hogy szervezzenek imavirrasztásokat a plébániákon, a csoportokban és a közösségekben.

Nem ismerhetjük az Isteni Gondviselés útjait. Kérjük Istent, hogy vonuljon vissza a rossz és győzedelmeskedjen a jó, hogy tűnjön el a gyűlölet és a bosszúvágy, szülessen meg a testvéri szeretet, hogy legyen vége a háborúnak és jöjjön el a béke, hogy oszoljon el a sötétség és keljen fel az isteni kegyelem napja. Köszönjük nektek, kedves Testvérek, minden imátokat és áldozatotokat arra a szándékra, hogy béke legyen Ukrajnában. Szívből adjuk rátok áldásunkat!

Lemberg, 2014. február 20.

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia


„Kárpátalja unikum ezekben a napokban, gyönyörű példát ad a békéről”

A Vatikáni Rádió interjúja Majnek Antal püspökkel február 21-én

Megkértük Majnek Antal munkácsi püspököt, hogy számoljon be arról, hogyan élik meg hívei ezeket a testvérgyilkos napokat.

A főpásztor többek között elmondja: hiányzik Jézus minden bajt elsöprő ereje, amely a rosszat jóval győzi le, hiányzik az evangélium ereje: az erőszakmentesség. Majnek püspök szerint a véres eseményeket a szociális nehézségek, elsősorban a korrupció robbantották ki.

Nincs jelenleg olyan karizmatikus személyiség Ukrajnában, aki az elnyomottak oldalára állna. Az elnyomottak közé tartoznak nem csak a szegény rétegek, hanem a középosztály, a vállalkozók is, valamint az a sok-sok vándormunkás, aki külföldön rabszolgaként keresi meg kenyerét. Az országba érkező dollár- és eurómilliók továbbra is a hatalmasok kezében összpontosulnak.

A francia forradalom óta minden forradalmár hangoztatja: „szabadság, egyenlőség, testvériség”. A szabadságról itt is sok szó esik, a testvériségnek nyoma sincs, az egyenlőségről pedig soha nem beszélnek, holott ennek gyökerei az Ószövetségbe nyúlnak. A Mózesi Törvénynek megfelelően minden 50., jubileumi évben elengedték az adósságokat és újraosztották a földeket, a vagyonokat.

Az ukrajnai katolikus püspökök böjtre és imára buzdítják híveiket ezekben a nehéz órákban.

Kárpátalja azonban példát jelenthet az egész ország számára: egységesen ellenállnak minden rendbontásnak és nem engedik be a térségbe azokat, akik ezt az egységet meg akarják zavarni. A vezetés rögtön a nép mellé állt, és minden társadalmi réteg gyönyörű tanúságot ad a békéről.

Ferenc pápa felhívása Ukrajna békéjéért

Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok Ukrajnáért, amely kényes helyzetben van. Miközben azt kívánom, hogy az országban mindenki törekedjen a meg nem értés leküzdésére, a nemzet jövőjének közös építésére, szívből jövő felhívást intézek a nemzetközi közösséghez: támogasson minden kezdeményezést, amely elősegíti a párbeszédet és az egyetértést – hangzott Ferenc pápa felhívása március 2-án, vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása után.

(forrás: Vatikáni Rádió)
Előző cikkSzent Ferenc a Barakktelepen
Következő cikkÖkumenikus ima Munkácson