Papszentelés Munkácson

1053

Béres István 1982. november 1-jén született Ungváron. Nyolc évig a helyi magyar nyelvű Dayka Gábor középiskola tanulója volt, majd négy éven keresztül Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban tanult. 2001-ben, érettségi után jelentkezett az egyházmegye kispapjai közé. Egy évig a váci, majd öt évig az egri szemináriumban végezte teológiai tanulmányait. Majnek Antal püspök 2006. június 17-én diakónussá, ez év június ló-án pedig pappá szentelte. A szentelések színhelye a munkácsi Tours-i Szent Márton Székesegyház volt.

2007. június 16-án 9.30-kor ünnepi szentmise vette kezdetét Munkácson, az egyházmegye székesegyházában. Az egyházmegye több részéből is érkeztek hívek és papok, hogy tanúi legyenek annak az örvendetes eseménynek, amikor Majnek Antal püspök pappá szenteli Béres István diakónust.

Mit is lehetne írni a szertartásról? Aki jelen volt már ilyen eseményen, tudja, hogy bár mindig ugyanazok a mozzanatok ismétlődnek, mégis mindig valami mást, újat ad a szertartás a résztvevőnek, s ugyanakkor mindig többet értet meg vele abból a titokból, aminek részesévé válik. A szen-telendőnek pedig élete egyszeri, megismételhetetlen eseménye, a várakozás beteljesedése ez a szertartás: végleg igent mond az Úr hívó szavára, egészen odaadja magát neki, hogy senkié ne legyen, csak az Istené – Őbenne pedig mindenkié.

Béres Istvánt a szentmise után paptársai és a hívek köszöntötték. Az új-misére másnap, június 17-én az ungvári plébániatemplomban került sor. Az újmise szónoka Bohán Béla beregszászi plébános volt, aki annak idején Ungváron az újmisés atya plébánosa volt.

Imádkozzunk az újmisésért és minden papunkért, segítsük őket, hogy hűségesen, szépen éljék papi életüket a maguk és mindannyiunk épülésére, üdvösségére!  Béres István 1982. november 1-jén született Ungváron. Nyolc évig a helyi magyar nyelvű Dayka Gábor középiskola tanulója volt, majd négy éven keresztül Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban tanult. 2001-ben, érettségi után jelentkezett az egyházmegye kispapjai közé. Egy évig a váci, majd öt évig az egri szemináriumban végezte teológiai tanulmányait. Majnek Antal püspök 2006. június 17-én diakónussá, ez év június ló-án pedig pappá szentelte. A szentelések színhelye a munkácsi Tours-i Szent Márton Székesegyház volt.

Előző cikkReménységünk Te vagy
Következő cikkInterjú Béres István újmiséssel