Isten áldja meg egész Kárpátalja népét!

668

Dr. Erdő Péter bíboros látogatása Kárpátalján

Január 6. és 7. között Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Majnek Antal munkácsi megyés püspök meghívására lelkipásztori látogatást tett Kárpátalján. Kétnapos ott-tartózkodása során ünnepi szentmisét mutatott be a munkácsi székesegyházban, majd látogatást tett Ungváron és Nagyszőlősön. ahol a kárpátaljai római katolikus egyház különböző intézményeit látogatta meg, és találkozott a hívekkel Útja során a kárpátaljai történelmi egyházak több képviselőjével is találkozott.

Szokatlanul meleg, szinte tavaszi idő fogadta a híveket, akik január 6-án reggel Munkácson a Tours-i Szent Márton székesegyházba igyekeztek. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esz-tergom-budapesti érsek, aki Majnek Antal munkácsi megyés püspök meghívására érkezett Kárpátaljára, ezen a napon mutatott be ünnepi szentmisét az egyházmegye papságával együtt. A szentmisén a budapesti Mátyás-templom kórusa énekelt, Tar-dy László karnagy vezetésével.

Ez az esemény az egyházmegye jubileumi évének egyik fontos ünnepi alkalma volt.

A szentmise elején Majnek Antal munkácsi megyés püspök köszöntötte a vendég főpásztort. „Úgy köszöntjük nálunk az esztergomi prímást, az egész Kárpát-medence első püspökét, mint aki hazajön; hiszen elődje, Paskai László bíboros atya már 16 évvel ezelőtt is járt itt, és óriási örömet szerzett egész kárpátaljai egyházmegyénknek, amely azóta megújulhatott és megerősödhetett -Istennek hála!”

„Nagy örömmel és megilletődöttséggel érkeztem ide Munkácsra” -mondta a szentmise elején Dr. Erdő Péter bíboros. Homíliájában beszélt Kárpátalja szenvedésekkel teli, viszontagságos sorsáról, de az újjászületésről, a Gondviselő Isten titokzatosan működő segítségéről is: „Kemény vésővel faragta a Gondviselés Isten népének munkácsi közösségét. Ahogyan ez az ősi templom is hányszor más felekezetek kezére került, leégett, gazdát cserélt! Végigtapostak rajta a háborúk. De az újabb időkben is mennyi nehézség, mennyi szenvedés, mennyi bizonytalanság égette rá a bélyegét az itteni közösség lelkére! De nem szűnt meg a katolikus élet, nem szűnt meg a magyarság sem ebben a közösségben.”

„…egyik ember megfeledkezhet a másikról, de Isten nem hagyja el a népét. Hűségesebben ragaszkodik hozzá, mint gyermekéhez a szerető édesanya. És az igazán hívő keresztény emberek sohasem feledkezhetnek meg a testvéreikről. Nem tehetik meg ezt nálunk, Magyarországon, de nem tehetik meg ezt sehol másutt a világon sem. Mert a keresztény hit kötelez bennünket. Különösen is szolidaritással tartozunk azok iránt, akiket a vérségi kötelék, a közös kultúra, a közös nyelv, a közös történelem, vagy a szomszédság és a mindennapi élet közelsége fűz hozzánk” – hangsúlyozta a bíboros.

A szentmise után a bíboros atya az egyházmegye papjaival találkozott, akiknek elmélkedést tartott. Felkereste a magyar tannyelvű Munkácsi Szent István Líceumot, amely nem csak Kárpátalja, hanem egész Ukrajna egyetlen katolikus középiskolája is. Mint arról annak idején már hírt adtunk, a líceum 2003- szeptemberétől költözhetett új épületbe, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia segítségével vettek meg és újítottak fel. Az új épületet 2003. szeptember 1-jén áldotta meg Dr. Seregély István egri érsek, a MKPK elnöke.

Dr. Erdő Péter bíboros látogatásának ökumenikus színezetet adott a történelmi egyházak több képviselőjével való találkozása. Az ünnepi szentmisén részt vett Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök, délután pedig a moszkvai patriarchátus alá tartozó Agapit munkácsi pravoszláv püspökkel, majd Ungváron Milán Sasik görög katolikus püspökkel és Iván Szemedi nyugalmazott görög katolikus püspökkel találkozott a bíboros atya.

Az ungvári program keretében Dr. Erdő Péter bíboros megtekintette az ungvár-bozdosi kateketikai központot, melyet angolkisasszonyok vezetnek. Ezt követően az ungvári fő-plébánia-templomban előadást tartott az egyetemi ifjúságnak és a helyi híveknek. Végül a főpásztor a Szent Gellért katolikus főiskolai és egyetemi kollégiumot látogatta meg.

Másnap Dr. Erdő Péter bíboros Nagyszőlősön tett látogatást. Megtekintette a ferences rendházat és a plébániatemplomot, s találkozott a Kárpátaljai Ferences Misszió tagjaival. Ellátogatott az ősi ferences kolostorba, mely nemrég erősen romos állapotban került vissza az egyház tulajonába, felújítása most folyik. Megtekintette a helyi karitász épületét, melynek dolgozói tájékoztatták őt sokrétű tevékenységükről.

Végezetül a főpásztor a temetőkápolnához ment. Dr. Paskai László bíboros 1989-es látogatása idején itt tartották meg az ünnepi szentmisét, mivel a frissen visszakapott, addig gyári raktárként használt plébániatemplom még rettenetes állapotban volt. Isten háza azóta már szépen rendbehozva fogadja a híveket. Dr. Erdő Péter bíboros kárpátaljai látogatásának lezárásaként itt mutatta be a szentmisét. Vele misézett Majnek Antal püspök, Lengyel Donát, a nagyszőlősi ferencesek egyike, valamit a bíboros irodaigazgatója, Süllei László, és titkára, Mohos Gábor, akik elkísérték kárpátaljai útjára a főpásztort.
„A bíboros úr megtisztelt minket azzal, hogy elfogadta meghívásomat és velünk ünnepelt, együtt az egész egyházmegyével” – mondta Majnek Antal püspök. „Minden érdekelte: az evangelizáció, a templomok, a hitoktatás, a papok helyzete, a karitatív munka, az iskolák, az emberek anyagi helyzete, a kivándorlás problémája, a más nemzetiségű hívek száma és helyzete.. jA bíboros atya próbálta oldani azt a feszültséget is, ami a december 5-i népszavazással határon belüli és túli magyarok között keletkezett” — folytatta a püspök atya. „Nagyon jólesett, hogy Magyarország prímása együttérzéséről és további segítségéről biztosított minket. Jövetelével és szavaival megerősített minket hitünkben és magyarságunkban, s abban is, hogy az egyház és sok testvérünk nem tagadott meg, nem felejtett el minket, hanem továbbra is szeretettel és rokonszenvvel fordul felénk.”

„Nagyon jól éreztem magam Kárpátalján, lelkesítő élménynek tartom. Szívembe zártam az itteni embereket” – mondta látogatása végén a bíboros. Munkácsi szentmiséjén pedig így fogalmazott: „Isten áldja meg a munkácsi székesegyház hívő közösségét, a Munkácsi egyházmegye püspökét, papjait és egész hívő népét, egész Kárpátalja népét! Tegye a mi szívünket is nyitottá és nagylelkűvé, hogy népünk egész közösségét a hit és a szeretet kapcsolja össze!”

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkA szent negyven nap
Következő cikk„Szívembe zártam az itteni embereket”