Szent István király ünnepe Rahón és környékén

691

Az elmúlt években a Tisza forrásvidékén igyekszünk nagy ünnepélyességgel megülni államalapító királyunknak, Szent Istvánnak ünnepét, hogy ezáltal is adózzunk nemzetünk eme nagy szentje előtt, valamint hogy erősítsük az itt élő szórványmagyarság nemzeti önazonosságát.

Ebben az esztendőben esperesi kerületünk vendége volt dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr, aki Mikulyák László esperes meghívására érkezett a Felső-Tisza-vidékre, hogy együtt ünnepelhessen az itt élő magyar római katolikusokkal. Augusztus 19-én délelőtt püspök atya Kőrösmezőn celebrált szentmisét. A szentmise keretében megáldotta az „új kenyeret”, amely Isten gondoskodó jóságának bizonyítéka mindnyájunk számára. A szentmise után a főpásztor megtekintette a templomot, a plébániát és a közösségi házat, majd pedig a szvidoveci templomot.

Délután ünnepélyes keretek között vette kezdetét a rahói egyházközség Szent István kisbúcsúja. A szentmise elején László atya köszöntötte a püspök urat, aki nem csak meghívott vendégként, hanem zarándokként is érkezett a szórványban élő magyarok közé, továbbá a közélet képviselőit, dr. Nagy Ignác konzul urat és Benedek Imre igazgató urat. A szentmisében Lajos püspök kifejezte őszinte nagyrabecsülését és tiszteletét az itt élő hívek iránt, akik a kommunista elnyomás és egyházüldözés ellenére megőrizték hűségüket a Katolikus Egyház iránt, megőrizték és megvédték templomukat, és megmaradtak magyarnak.

A szentbeszéd után az apostolutód megáldotta a kenyeret, majd a szentmise a felajánlással folytatódott. Az ünnepi püspöki áldás után a helyi magyarság ünnepe következett a Szent István oltárnál, ahol Benedek Imre aknaszlatinai iskolaigazgató mondott ünnepi beszédet, méltatva Szent István örökségét a múltban, a jelenben és a jövőben. A járási hivatal nagytermében tartott ünnepi koncert elején Magyarország konzulja, dr. Nagy Ignác köszöntötte az ünneplő magyarságot. A téglási Rózsa Népdalegyüttes és az Orchidea Néptáncegyüttes lélekemelő ünnepi koncertje után Szabó Valerij alelnök adta át a Rahói Járási Közigazgatás és Járási Tanács kitüntetéseit egyházközségünk híveinek: Lajtos Imre volt, és Zán Iván jelenlegi kurátoroknak, valamint Szojka Ella kántor-orgonistának, a templomi kórus vezetőjének, sokéves szolgálatuk és munkájuk elismeréseként.

Másnap, augusztus 20-án Varga Lajos püspök Aknaszlatinára látogatott, hogy itt celebrálja az ünnepi búcsúi szentmisét, és részt vegyen a helyi magyarság ünneplésében. Szentbeszédében a főpásztor kifejtette, hogy mennyire fontos volt Szent István életében a családja iránti tisztelet, valamint hitének megőrzése, és országában a magyarok és a más nemzetiségűek együttélésének megszervezése.

A szentségi áldással záruló szentmisét a helyi magyarság ünnepsége követte, ahol felléptek az aknaszlatinai művészeti körök tagjai. A közéleti képviselők ünnepi köszöntései után koszorúzásra került sor a templomkertben Szent István szobránál. Istennek legyen hála ezért a szép ünnepért, és köszönet Lajos püspök atyának, hogy ellátogatott Kárpátaljára.

Rahói plébánia
Előző cikkMinistránstábor – ezúttal Kerekhegyen
Következő cikkCserkészeink Székelyföldön, katonáink sírjainál