Szent László király ünnepe Bakosban

682

Szent László napján zsúfolásig megtelt a bakosi római katolikus templom és parkja. Az ünnepi szentmisét Kocáver Sándor négy napja felszentelt atya mutatta be.
Szentbeszédében rámutatott: Isten példának állítja elénk Szent László királyunkat. Példáját látva elgondolkodunk, hogyan tudunk ebben a világban krisztusi életet élni.
Mindenkinek van kedves szentje, akinek a közbenjárását kéri a maga és családja számára. De a központ – maga az Isten. Ő az, aki belőlünk is szenteket teremt, ha hittel nyitjuk ki feléje szívünket. Mindig hagyjuk, hogy Isten legyen életünk központja. Ha nem hagyunk az Úrnak helyet szívünkben, utánunk jön, mint a száz közül az egy elveszett bárány után. Isten nem hagy el senkit.
Szent László kemény kézzel, szilárd erkölccsel tudta vezetni országát. Nekünk, katolikus keresztényeknek is minden helyzetben tudnunk kell, hogyan viselkedjünk.
Minden hivatásban közös, hogy Isten azt akarja, hogy mindnyájan boldogok legyünk, szeretetben éljünk. Ne legyen az, hogy az egyik embert szeretem, a másikat nem. A szeretet nem ismer feltételeket. Ne maradjon ki életünkből a felebaráti szeretet. Isten akarata szerint azért szeretem felebarátomat, mert van.
Kérjük Szent László közbenjárását, hogy tudjunk abban a szeretetben élni, amit Isten rendelt. Kérjük Szent Lászlónak, az igaz hit bajnokának közbenjárását, hogy népünk a hit és a szentek útján az örökkévalóság felé haladjon.
József atya, a házigazda megköszönte az újmisés Sándor atyának, hogy elfogadta a meghívást és bemutatta nekünk a szívet-lelket felemelő ünnepi szentmisét. Köszönetet mondott a paptestvéreknek: Mankovics Sándornak, Michels Antalnak és Losák Istvánnak, a helyi híveknek és a zarándokoknak, a kórusnak, hogy jelenlétükkel és működésükkel szebbé tették az ünnepet.
Mi pedig szeretettel köszöntjük József atyát, akit Szent László ünnepén szenteltek pappá.
A szentmisén a könyörgéseket a vasárnapi magyar iskola kisiskolásai olvasták fel, gyönyörű kiejtéssel.
Köszönjük a bakosi híveknek, hogy ízlésesen, gyönyörűen díszített templommal vártak. A 15 éve épült templom kívül-belül nagyon szép. A templom előtt és a templom körül nagy, rendezett park van, melynek ékessége a Szűzanyaszobor.
Itt, a parkban, az igen öreg fák árnyékában a bakosi hívek nagy szeretettel, sok finomsággal kínáltak mindenkit, aki részt vett az ünnepi szentmisén.

Borbély Ibolya
Előző cikkSzent Anna ünnepe Sárosorosziban
Következő cikk„Lélektűzből támadtunk… mennydörgéstől riadtunk”