Szűz Mária Istenanyasága

796

Január 1-jén Mária istenanyaságát ünnepeljük, mely egyben a Béke Világnapja is.

XI. Pius pápa 1931-ben az efezusi zsinat 1500 éves évfordulója alkalmából vezette be újra Mária istenanyaságának régi ünnepét, és október 11-re helyezte. Az új kalendárium helyezte át erre a napra.

Ősi idők óta tisztelik a Boldogságos Szűzanyát az „Istenszülő” címmel (Lumen Gentium 66.).

II. János Pál pápa írja: „Máriát maga az Isten vezette be a Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nem csak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló, – és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik – hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra”.

Régen ezen a napon Szűz Mária születését ünnepelték, a 8. századi Római Breviárium szerint. Mária, Isten Anyja ünnepét a keleti szertartású keresztények közül a bizánciak, a keleti és nyugat-szír keresztények december 26-án, a koptok január 16-án ünneplik.

E napon felidézzük a karácsonyi ünnep fényét és örömét, egyben tisztelettel emlékezünk meg az istenszülő Máriáról. E nap Krisztus körülmetéltetésének emlékezete is (evangélium): az örök Ige, aki asszonytól született, e napon vállalta az ószövetségi törvényt, Izrael népéhez való tartozást, hogy ezzel is beteljesítse a messiási ígéreteket.

Nem tárgya ugyan a liturgiának a polgári év kezdete, de buzgó imával kérjük ma Istent, hogy földi dolgainkat is békességgel áldja meg a következő esztendőben.

Előző cikkSimon és Júdás Tádé apostolok
Következő cikkA keresztények a Szentföldön