Templombúcsú Rahóban

712

A rahói Nepomuki Szent János egyházközség hívei templomuk 189. búcsúját ünnepelték 2014. május 10-én, melynek örömében osztoztak a szomszédos egyházközségek és a testvértelepülések, Budapest-Belváros és Deszk meghívott vendégei is, valamint az immáron öt éve testvérplébánia hívei Budapestről.

 

Az ünnepi szentmisét a Budapest-Belvárosi Főplébánia plébánosa, Dr. Osztie Zoltán atya mutatta be; vele koncelebrált Mikulyák László rahói esperesplébános, Mankovics Sándor, Béres István és Rácz István atyák, valamint Vaszil Nosza, Pavlo Szemenyuk és Volodimir Prodanec görög katolikus atyák.

Szentbeszédében Zoltán atya hangsúlyozta az emberi személyiség fontosságát. Mostanában az úgynevezett modern világ azt ajánlja, hogy személyiségünket a közösségi portálokon valósítsuk meg, életünket pedig tegyük mindenki számára publikussá. S bár első pillantásra itt mindent megkapunk ahhoz, hogy megvalósíthassuk önmagunkat, mégis éppen itt fenyeget annak a veszélye, hogy elveszítjük személyiségünket és egyéni nézeteinket, s hagyjuk, hogy mások ránk erőltessék a sajátjukat – sokszor észre sem vesszük, milyen könnyen elfogadjuk tőlük ezeket. Fontos tudatosítanunk magunkban, hogy Isten, Jézus engedelmes keresztáldozata által, kiengesztelte az emberiséget Istennel. Ez a kiengesztelődés a bűnbánat szentségében valósul meg újra meg újra, ami által teljesen az Övéi lehetünk.

Az Eucharisztia liturgiája előtt, Isten felé irányuló hálájuk jeléül, a hívek adományokat hoztak az oltárhoz: a keresztet a megfeszített Krisztus ábrázolásával, kenyeret és bort, melyek Krisztus Testévé és vérévé váltak. A szentmisét a Laudate Dominum templomi kórus éneke tette még szebbé és ünnepélyesebbé. A szentmise végén, hálaadásul minden kapott kegyelemért, a hívek a templom körüli körmenettel fejezték ki tiszteletüket az Eucharisztikus Jézus iránt.

A szentségi áldás után köszönetet mondtak a meghívásért és a szentmisén való részvételért a görög katolikus lelkipásztorok, valamint Rahó város polgármestere, Jaroszláv Dumin, aki minden évben részt vesz a búcsúi szentmisén. Zoltán atyát Mikulyák László plébános és az egyháztanács képviselői köszöntötték.

Az ünnepi szentmise után a rahói hívek minden vendéget és zarándokot meghívtak az ünnepi asztalhoz, melyet már jó előre elkészítettek.

Zán Ágnes, Rahó

Előző cikkTeljesen Istent szolgálni
Következő cikkSzolgáló szeretet – holland barátainkról