Tranzitus a Nagyszőlősi Ferences Rendházban

689

Minden év október 3-a körül a világ sok ferences kolostorában emlékeznek meg Szent Ferenc boldog haláláról, Tranzitusáról (a tranzitus szó átmenetet jelent). Nagyszőlősön is minden évben megtartják ezt az ünnepet. A helyi és környékbeli, főleg ferences helyekről érkezett hívek ünnepeltek idén is együtt a rendház szerzeteseivel, akikhez idén két görög katolikus pap is társult.

Az ünnepség a nagyszőlősi plébániatemplomban zsolozsmával kezdődött, ezt követte az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa Majnek Antal püspök volt. A szentbeszédet Lengyel Donát atya, a nagyszőlősi ferences közösség tagja mondta. A szentmise végén a hívek képviselői virágcsokorral köszöntötték a jelen lévő atyákat.

Ezután vette kezdetét a Tranzitus bensőséges szertartása. A szerzetesek egyszerű ruhájukban, mécsessel a kezükben vonultak az oltár elé, csak a házfőnök viselt ünnepi palástot. Amikor Szent Ferenc halálának pillanatára emlékeztek, a szertartást térdelve folytatták a jelenlevők, majd sötétbe borult a templom, s pár percig mindenki csöndben imádkozott.

A szertartás elénk hozta Szent Ferenc alakját, a szenvedésekben megérlelt, vidám, Istenhez alakult lényét, majd boldog halálát, amely számára valóban átmenet volt a mennyei boldogságba.

A szertartás végén Weinrauch Márió házfőnök ünnepélyes áldásban részesítette a jelenlevőket, majd a Naphimnusz eléneklésével fejeződött be az ünnepség. Utána a plébánián agapé várta a résztvevőket.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkHiggy!
Következő cikkKápolnaszentelés a munkácsi várban