Végrendelet

427

Mons. Milan Šášik CM

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke

Végrendelet

A Szentháromság nevében!

Ezekben a napokban, amikor sok embert tölt el aggodalom a koronavírus kapcsán, rádöbbentem, hogy én, a püspök, még nem végrendelkeztem. Kötelességemnek tartom, hogy megírjam végakaratomat. Tudatában vagyok annak, hogy minden nappal közelebb kerülök földi életem végéhez. De: hiszek az örök életben!

Mindenekelőtt kérem az irgalmas Úristent, hogy könyörüljön meg lelkemen, és bánom mindazt, amivel megbántottam Őt: gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy a jó elmulasztásával. És tőletek is is, testvéreim a papi szolgálatban, és tőletek is mind, fivéreim és nővéreim, bocsánatot kérek mindenért: azért, amikor nem mutattam nektek jó példát, vagy amikor hiányzott belőlem irántatok a szeretet. Bár arra törekedtem, hogy jó pásztorotok legyek, tudom, hogy elég gyakran megmutatkozott lobbanékony természetem, s nem uralkodtam haragomon és negatív érzelmeimen. Sokszor elítéltem másokat, vagy feleslegesen rosszat mondtam róluk. Kérlek benneteket, bocsássatok meg nekem és imádkozzatok értem.

Érzékeim teljes birtokában és tiszta elmével kijelentem, hogy mindenem, amim van, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye tulajdonába megy át. Személyes fényképeimet, amennyiben nincs szükség rájuk a levéltárban, meg lehet semmisíteni. Könyveimet az egyházmegyei könyvtárra hagyom. A lumsori (rónafüredi) parókia épülete, melyet saját költségemen építtettem, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye tulajdonát képezi, hogy utódaimnak is legyen helyük a pihenésre. Minden személyes istentiszteleti tárgyamat és liturgikus öltözetemet a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye tulajdonaként utódaimra hagyom. Reverendáimat és grékáimat adjátok oda azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Személyes ruházatomat szintén.

Tisztában vagyok azzal, hogy “semmit sem hoztam magammal ebbe a világba, és semmit sem viszek el innen”. Mégis arra kérlek benneteket, hogy temetésemre öltöztessetek abba a liturgikus ruhába, melyet püspökszentelésemen viseltem. Ha szükség lesz mitrára, akkor olyan legyen, ami már viseltes, amiért nem kár. Ne legyen gyűrű az ujjamon, ne legyen rajtam panagia sem, csak egy fából való, a máriapócsi Istenanya kis fémikonjával, a kezembe pedig tegyetek rózsafüzért! Kérem, hogy a Székesegyház alatti kriptában temessetek el, a fölé a hely fölé, ahová elődömet, a mi boldog Romzsa Tódorunkat korábban eltemették.

Kérlek mindnyájatokat, imádkozzatok értem, hogy az Úr befogadjon engem Országába.

Kelt Ungváron, a Krisztus születése utáni 2020. év márciusának 14. napján

+ Milan
munkácsi megyéspüspök

Előző cikkEgyházmegyénk püspökeinek részvétnyilvánítása
Következő cikkHadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek! Templomszentelés Beregardóban