Velünk az Isten – itt és most! Karácsonyi gondolatok

566

Azt látom, hogy az egész Kárpát-medencében nincs olyan falu, város, ahol ne lenne templom, kereszt, amely ne hirdetné beszédesebbnél beszédesebb nyelven, hogy Jézus Krisztus az Úr. A településeket járva különösen itt, Kárpátalján felfigyeltem arra, hogy a házakban a falon mindenütt legalább egy kereszt, szentírás vagy szentkép hirdeti Isten dicsőségét. Számtalan művészt, festőt megihletett az a felfoghatatlan titok, hogy a hatalmas és nagy Isten emberré lett! Kicsiny gyermekké, hogy minden nyelven elmondja a világnak: „Szeretlek! Akarom, hogy légy! Akarom, hogy élj!”

Több mint kétezer évvel ezelőtt Betlehemben az angyal szavára figyelő és odasiető pásztorok nem egy végidőkről írott tekercset találtak, amit ma is oly sokan kutatnak… Nem, nem azt! Amikor a szegényes barlangistállóba léptek, egy egyszerű jászolban fekvő Kisdedet találtak, akit az Édesanyja gyengéden simogatott. Nagyon is természetes, emberi, mégis végtelenül nagy titoknak lehettek szemlélői a pásztorok. A nagy és hatalmas Isten, a királyok Királya, az urak Ura, mindenek Teremtője emberré lett a legszerényebb környezetben! A kicsiny gyermek törékeny testében Isten szeretetét pillanthatták és érinthették meg! A picinyke testben érkező Jézus szavak nélkül hozta el az Isten végtelen szeretetének, irgalmának üzenetét, teljes alázatban, mégis megállíthatatlan hatalommal. A pásztorok csodálkozása és felismerése teljes hódolatukban fejeződött ki.

A gyermek Jézus születése Betlehemben a Teremtő Isten válasza, örömhíre a tévelygő emberiség számára. A megtestesülés titkával mélységes átalakulás indult meg a világban… Minden egyes templom és benne minden egyes ember Betlehemmé vált, ahol és akikben Isten újra és újra megszületik, ahol az Atya a Fiát adja nekünk… értünk, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nap mint nap adja magát az Oltáriszentségben, hogy vegyük és növekedhessen bennünk, hogy eggyé váljunk Vele a szeretetben.
„Emmánuel, velünk az Isten!” – hirdeti a próféta szózata. Nem valahol fenn vagy távol a messzeségben, nem a múltban vagy a majdani jövőben, hanem itt és most.

Itt és most velünk van az Igében, az örök érvényű krisztusi igazságokban, amelyek szabaddá tesznek minket. Itt és most velünk az Eucharisztiában! Velünk a közösségekben, amelyek az Ő nevében gyűlnek össze! Velünk az Isten! Valóban velünk van! Ez a karácsony misztériuma. Aki ezt megsejti és megérti, az már nem él tudatlanságban, nem bolyong az „igazságot” keresve, hanem megérti, hogy Ő az! Az élő és közöttünk jelenlévő Jézus Krisztus, a Felkent Szabadító az örök élet és minden igazság forrása. Az élete felől gondolkodva pedig nem emberekben, hanem Benne akar bízni, Vele szeretne kapcsolatban lenni, és szüntelenül Belőle szeretne meríteni, inni az örök élet forrásából, hogy élete legyen és bőségben legyen. Minden templom, betlehemi jászol és feldíszített fenyő, ha csak jelképesen is, azt a bőséget és megígért örök életet hirdeti, amelyet Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden jóakaratú „várakozó” embernek Istentől megáldott figyelmes készületet és szeretetteljes, boldog Karácsonyt!

Weinrauch Márió OFM