Visszaemlékezés Milan püspöknek a római katolikusok között végzett tevékenységére

411

Az egy hónapja elhunyt Milan Šášik püspök római katolikusok között végzett tevékenységéről emlékezik meg Tovkan Anatolij kárpátaljai származású lazarista szerzetes. Anatolij atya 2002-ben káplánként szolgált a perecsenyi római katolikus plébánián Milan Šášik plébános mellett.

Első alkalommal a 90-es években találkoztam Kárpátalján Milan püspökkel, aki akkor még a Páli Szent Vince Misszióstársaság (a lazaristák) papjai közé tartozott. Ebben az időben Milan atya a kijevi apostoli nunciatúráról látogatott el időnként hozzánk, hogy segítsen a római katolikus egyházközségek lelkipásztori ellátásában.

Az isteni Gondviselés 2000-ben úgy rendezte, hogy én és egyik rendi testvérem Perecsenyben éltünk és szolgáltunk, abban a közösségben, melyben akkoriban Milan atya volt a közösség elöljárója. Ezek voltak papi szolgálatom első évei a szeminárium befejezése után. Emlékszem, hogy újmisémen Milan püspök mondta a szentbeszédet.

Ebben az időben hat római katolikus egyházközségben működtünk: Perecsenyben, Nagybereznán, Turjaremetén, Onokócon, Unghután és Zábrigyban. Ezeken a ránk bízott egyházközségeken kívül kisegítettünk még Dolhán, Liszicsevón (Rókamezőn) és Pidpolozzján (Vezérszálláson). Közös szolgálatunk ideje alatt Milan atya olyan buzgó volt, hogy végiglátogatta a híveket az Ung és a Turja völgyében, keresve, hol élnek még római katolikusok. Turja-Bisztra (Turjasebes) faluban talált is német (sváb) származású híveket, ahol már együtt igyekeztünk havonta egyszer, első pénteken szentmisét bemutatni és gyónási lehetőséget nyújtani. A lelki szolgálaton kívül Milan püspök gondoskodott az egyházközségek anyagi ellátásáról. Zábrigyban Szent Józsefről elnevezett templomot építtetett, a római és a görögkatolikus közösségek szolgálatára. Milan atya nagyon szeretett keleti rítusú szent liturgiát bemutatni, nekünk pedig mint misszionáriusoknak engedélyünk volt arra, hogy a görögkatolikusoknak is misézzünk. Milan atya Nagybereznán felújította a plébánia épületét, Perecsenyben pedig pasztorális központot épített.

A Gondviselés 2002-ben nagyon érdekes útra vezette Milan atyát: kinevezték a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspökévé. Számomra ez nagyon nagy meglepetés volt. De ez volt Isten akarata – és ha Isten akarata megnyilvánul, akkor nem tehetünk mást, mint elfogadjuk és teljesítjük azt. A kinevezés egyrészt örömöt jelentett, másrészt viszont szomorúságot, hiszen Milan atyának el kellett hagynia perecsenyi szerzetesközösségünket.

Milan püspök nagyon aktív és buzgó életet élt, a lelkek üdvösségéért munkálkodva. Buzgón és becsületesen teljesítette feladatát, amiről mindent elmond jelmondata: „Elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek”.

Tovkan Anatolij CM

Előző cikkHazai hírek
Következő cikkA libanoni maroniták szállást adnak a bejrúti robbanás miatt otthonukat vesztett embereknek