Zarándoklat Egerbe

672

Június elsején egyházmegyénk különböző térségeiből – Rahótól Csapig –54 zarándok indult el Kvascsuk András atyával, hogy meglátogassa Eger városát.
Célunk az volt, hogy ellátogassunk az egri egyházmegye székhelyére, amelyhez eredetileg Kárpátaljánk is évszázadokon keresztül tartozott a szatmári egyházmegye megalakulásáig.
Szállásunk az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet továbbképző központjában, a Szent János házban volt, ahol nagy szeretettel fogadtak minket. Egyébként ez a papnevelő intézet arról híres, hogy a Kárpátalján szolgáló atyák túlnyomó többsége itt tanult és készült papi hivatására.

Zarándoklatunk első színhelye a Szent István Rádió volt, ahol Szarvas István atya fogadott bennünket, és bemutatta a stúdió munkatársait. Ez nagyon nagy öröm volt számunkra, hisz az otthoni hívekkel nap mint nap mi is hallgatjuk a rádiót, és együtt imádkozzuk a rózsafüzért.

Másnap találkoztunk Katona István gyémántmisés püspökkel, aki egyben Európa legidősebb püspöke is. Elmesélte életét, majd mesélt mostani munkatevékenységéről. Mindenkit meghatott emberi egyszerűsége és a mai napig tartó, Jézus iránti hűsége. Később találkoztunk Schönberger Ferenc atyával is, aki évekig szolgált Kárpátalján. Vacsora után összegyűltünk a parkban, ahol Ferenc atya nagy örömmel mesélte el mindennapi tevékenységeit. Hála az Úrnak, hogy újra láthattuk az atyát.

András atya vezetésével minden nap szentmisén vettünk részt. Gyónásra és lelki beszélgetésekre is volt lehetőségünk.

Nagy büszkeség töltött el bennünket, mikor láttuk, hogy mily nagy szeretettel üdvözlik András atyát az ott élő papok. A Bazilikában bemutatott szentmise alatt nagy örömünkre volt, hogy a könyörgések családunkért, otthoni betegeinkért, egyházmegyénk papjaiért szóltak.

Időt tudtunk szakítani arra is, hogy ellátogassunk az egri várba, az érseki parkba, és megnézzük a város már nevezetességeit is.

Az utolsó napon ellátogattunk a Szépasszony-völgybe, ahol megismerkedtünk az egri pincészet legfinomabb boraival.

A reggeli mise után hitben megerősödve, reményekkel telve és szívünkben egymás iránt nagy szeretettel indultunk hazafelé.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni András atyának a lelki beszélgetésekért, valamint Megyesi Lászlónak e nagyon szép zarándokút megszervezéséért. Testvéreim! Vegyetek részt minél gyakrabban zarándoklatokon, mivel ezek által növekedhetünk hitünkben, erősödhetünk reményeinkben és lelkiekben gazdagodva térhetünk haza.

P. Ilona, Beregszász
Előző cikkSzüntelenül imádkozzatok!
Következő cikkHungaRió!