A sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templombúcsú

599

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének búcsúja idén június 12-ére esett. Reggel 10 órakor a sislóci családok izgatottan gyülekeztek a templomban, süteménnyel, édességgel várva a közelből és távolról érkező zarándokokat. Az ünnepélyes szentmise kezdete előtt még egyszer ellenőrizték, hogy minden a helyére került-e, a kántor és a két segítője átnézték az énekeket, az olvasók pedig átolvasták a nekik szánt részeket. Ahogy megérkeztek a vendégek, elkezdődtek a szentmise előtti imádságok.

A papok szívélyes üdvözlettel köszöntötték egymást, majd elkezdődték a szentmise előtti gyóntatást. A szentmise alatt is lehetett gyónni; ezt a feladatot Petenko Miron atya vállalta.

Pontban 11 órakor megkondultak a harangok, megszólalt az orgona zengő hangja, és kezdetét vette a szentmise. A kis templomot bezengték az emberek szívből jövő énekei és imádságai. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Molnár János beregszászi esperesplébános volt.

A prédikációban szó esett a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletéről és e tisztelet különleges történetéről. János atya külön kiemelte, hogy a Szűzanyára tekintve is az Úr Jézus a központ. „A szívben dől el minden”, és „Mária Jézus szavait mind szívébe véste és megőrizte ” – fogalmazta meg mély érzelemmel.

A szentségkitétel után minden ember meghatottan énekelte az „Üdvözlégy, Oltáriszentség” kezdetű éneket. A szentmisét körmenet követte. A templom körül vitték körbe a virágokkal feldíszített Szűzanya-szobrot, melyet a hívek kísértek. A szentmise végén köszönetet mondtak a messziről jött zarándokoknak, a szervezőknek és azoknak, aki szívesen segítettek e szép ünnep szebbé tételén.

A szentmise után a háziasszonyok saját készítésű süteményekkel kínálták a vendégeket, majd a jelenlévő átmentek a plébánia udvarára, ahol kezdetét vette a családi nap.

Mitro Dominika

Előző cikkMedugorjéban jártunk – Mária hívására
Következő cikkCsaládi nap Sislócon