Az Anonim Alkoholisták mozgalmáról

869

A Névtelen Alkoholisták (A. A.) mozgalma 1935-ben indult az Egyesült Államok Ohio állambeli Akron városából. Egy tőzsdei ügynök néhány hónapi józansága alatt azt tapasztalta, hogy kevésbé vonzza az alkohol, ha más alkoholistákat igyekszik segíteni a józanság felé. A Gondviselés egy orvossal hozta össze, aki szintén alkoholproblémával küszködött.

Közös munkájuk és tapasztalatuk eredménye volt az 1939-ben megjelent Anonim Alkoholisták c. könyv, mely a mai napig több kiadást ért meg.

E könyv szerint „a Névtelen Alkoholisták olyan férfiak és nők társulása, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és azon reményüket, hogy megoldhatják közös problémájukat és segíthetnek másoknak felépülni az alkoholizmusból”.

Az A. A. tagja lehet bárki, felekezeti, nemzeti hovatartozástól függetlenül. A tagság egyedüli feltétele, hogy az egyén beismerje alkoholbetegségét, és a gyógyulás utáni vágy vezérelje a közösségbe.

Az A. A.-nak nincsenek törvényei, nem kényszerít semmire, a részvétel ingyenes. Nem fogad el semmit és nem szponzorál. Nem politizál, nem foglal állást vitás kérdésekben. Csak a józan életre, a józanság megtartására összpontosít és buzdít. Ehhez segíti őket 12 lépésük, amelyet minden összejövetel előtt felolvasnak, és e szerint igyekszenek élni. Fontosnak tartják tudatosítani magukban, hogy ők alkoholisták, akkor is, ha már évek óta józan életet élnek, és azok is maradnak életük végéig, mert betegségük nem gyógyítható, csak viselkedésükön tudnak változtatni a józanság választásával.

Az A. A. gyűlésein az új tag sorstársai szájából visszahallja azt, ami vele történt, amit érzett és azt, hogy van remény a gyógyulásra, ha elfogadja az A. A. segítségét, valamint ha hisz egy felsőbb Erő vagy Isten létezésében, aki hozzásegítheti a gyógyuláshoz. Hosszasan lehetne folytatni az A. A. felépítésével és működésével kapcsolatos témákat, de akit érdekel, az hozzájuthat a megfelelő irodalomhoz.

Személyes tapasztalatom, hogy az alkoholista orvosi kezelése csak fizikai gyógyulást hoz, és általában rövid távon. Sok a visszaeső. Az A. A. viszont lelkileg gyógyít. A „lelki élmény”, a „lelki ébredés”, melyet az A. A. biztosít, idővel olyan személyiségváltozást eredményez, mely szükséges a tartós józansághoz. A visszaesőket sem róják meg az A. A. tagok, hanem szeretettel fogadják. A kezdőket és visszaesőket arra buzdítják, hogy csak 24 órára tervezzenek, és az a fontos, hogy most, ma ne igyon a beteg.

Azzal fejezném be, hogy orvosi kezelés után nagyon fontos lenne az A. A. gyűlések látogatása. Szerintem ez hozna tartós eredményt.

Néhány sorstársammal májusban volt szerencsénk részt venni Budapesten néhány A. A. gyűlésen. Ennek hatására és a tapasztalatok alapján Munkácson megalakult az A. A. helyi csoportja, és szívesen fogadja a rászorulókat minden kedden és pénteken Munkácson a Nedeczei u. 13. szám alatti ház (római katolikus plébánia) pincehelyiségében 18.00 órakor. Ugyanitt könyveket, brosúrákat is lehet kölcsönözni.

Ungváron is szerveződik egy csoport. Remélem, rövidesen a gyógyulni vágyók rendelkezésére áll.

Kedves Sorstársaim! Éljenek a lehetőséggel és látogassák az A. A. gyűléseket, hogy segíthessenek Önöknek a józan élet megtartásában, hogy később Önök is segíthessenek másokon!

Az Anonim Alkoholisták 12 lépése

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.

2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő visszaadhatja elménk épségét.

3. Úgy döntöttünk, hogy akaratunkat és életünket – a saját felfogásunk szerinti – Isten gondviselésére bízzuk.

4. Alapos és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.

5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink pontos természetét.

6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellembeli torzulásainktól.

7. Alázatosan kértük Őt, hogy vegye el tőlünk gyarlóságainkat.

8. Felsoroltuk mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvátételt nyújtsunk.

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk ezeknek az embereknek, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve.

10. Folytattuk az önvizsgálatot, és haladéktalanul beismertük, ha hibásnak találtuk magunkat.

11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.

12. Miután e lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet továbbadni az alkoholistáknak, és ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.

Az Anonim Alkoholisták Imája

Istenem! Adj lelki békét annak elfogadására,
amin változtatni nem tudok,
bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok,
és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget!

Tisztelettel: L. alkoholista

Előző cikkKonfliktuskezelés felsőfokon
Következő cikkHazai hírek