CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ BOLDOG

Május 4-én II. János Pál pápa a Szent Péter téren bemutatott ünnepélyes szentmisén öt Isten szolgáját a boldogok sorába iktatott. Az új boldogok közül...

Ahol nem voltak vesztesek…

1997. július 24-én immár másodízben adott otthont a Técsői Hollósy Simon Középiskola a Técsői Szavalóversenynek. A szép magyar szó meghallgatására összegyűlt közönség kellemes élményekkel...

Egy hullámhosszon a közösséggel

Mindannyian alkalmasak vagyunk a jóra, a szépre. Minden emberben benne van a Jó, amit azonban „megfelelő igyekezettel" el tud rontani.Az embernek Istenre van szüksége....

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE AZ ÓKERESZTÉNY EGYHÁZ ÉLETÉBEN

(3. rész) 2. A keresztelés menete A keresztség szentségében minden olyan ember részesülhet, aki nincs megkeresztelve.Az egyház minden tagjának a keresztény élete a keresztséggel...

Dicsőség neked, Uram! (Emlékezés Szólics Bálint atyára 1919 – 1980)

Szülei gazdálkodó emberek voltak. Sárosorosziban született 1919. február 9-én. Iskoláit a beregszászi magyar iskolában végezte. Egy osztályba járt Hudra Lajos atyával és Hricenkó János-atyával....

TEMPLOMSZENTELES NAGYBAKOSON

1997. június 27-én, Szent László napján a kárpátaljai római katolikus egyház egy új templommal gazdagodott - egy kis község, Nagybakos hitközössége épített hajlékot az...

HOGY IS VAN EZ?

A Kárpátaljai Római Katolikus Egyházat a nyáron nagy örömök érték, két testvérünket, Pataki Emilt Kerekhegyről állandó és Jaczkó Józsefet Ungvárról átmeneti diakónussá szenteltekTöbben megkérdezték:...

SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Sokféleképpen lehet egy személyt - még inkább egy történelmi személyt - bemutatni, szerepét, hatását kiértékelni. Erre a történelem oktatása kimeríthetetlen bőségű változatosságot mutat fel....

Lenni vagy nem lenni

Tegnap este elővettem egy újságot, kicsit olvasgattam, majd amikor elolvastam egy nő vallomását, aki 50 év után emlékezett vissza a 18 éves korában elkövetett...

A munkácsi kiskórus a hegyekben

Ifjúsági kiskórusunk 1996 adventi idejében alakult meg, zömében a magyar iskola diákjaiból. Vezetőnk Szvirida János lett. Bemutatkozásunk is erre az időszakra esik. Azóta is...

PAPSZENTELÉS ESZTERGOMBAN

A kárpátaljai római katolikus hívek egy csoportja a közelmúltban egy szívélyes meghívásnak tett eleget. A KMKSZ autóbuszán Esztergomba utazott egy ott megtartott papszentelésre. A...

Legolvasottabb

Új cikkek