A KERESZTSÉG SZENTSÉGE AZ ÓKERESZTÉNY EGYHÁZ ÉLETÉBEN

(3. rész) 2. A keresztelés menete A keresztség szentségében minden olyan ember részesülhet, aki nincs megkeresztelve.Az egyház minden tagjának a keresztény élete a keresztséggel...

Ahol nem voltak vesztesek…

1997. július 24-én immár másodízben adott otthont a Técsői Hollósy Simon Középiskola a Técsői Szavalóversenynek. A szép magyar szó meghallgatására összegyűlt közönség kellemes élményekkel...

Dicsőség neked, Uram! (Emlékezés Szólics Bálint atyára 1919 – 1980)

Szülei gazdálkodó emberek voltak. Sárosorosziban született 1919. február 9-én. Iskoláit a beregszászi magyar iskolában végezte. Egy osztályba járt Hudra Lajos atyával és Hricenkó János-atyával....

A munkácsi kiskórus a hegyekben

Ifjúsági kiskórusunk 1996 adventi idejében alakult meg, zömében a magyar iskola diákjaiból. Vezetőnk Szvirida János lett. Bemutatkozásunk is erre az időszakra esik. Azóta is...

Lenni vagy nem lenni

Tegnap este elővettem egy újságot, kicsit olvasgattam, majd amikor elolvastam egy nő vallomását, aki 50 év után emlékezett vissza a 18 éves korában elkövetett...

Egy hullámhosszon a közösséggel

Mindannyian alkalmasak vagyunk a jóra, a szépre. Minden emberben benne van a Jó, amit azonban „megfelelő igyekezettel" el tud rontani.Az embernek Istenre van szüksége....

CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ BOLDOG

Május 4-én II. János Pál pápa a Szent Péter téren bemutatott ünnepélyes szentmisén öt Isten szolgáját a boldogok sorába iktatott. Az új boldogok közül...

SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Sokféleképpen lehet egy személyt - még inkább egy történelmi személyt - bemutatni, szerepét, hatását kiértékelni. Erre a történelem oktatása kimeríthetetlen bőségű változatosságot mutat fel....

HOGY IS VAN EZ?

A Kárpátaljai Római Katolikus Egyházat a nyáron nagy örömök érték, két testvérünket, Pataki Emilt Kerekhegyről állandó és Jaczkó Józsefet Ungvárról átmeneti diakónussá szenteltekTöbben megkérdezték:...

PAPSZENTELÉS ESZTERGOMBAN

A kárpátaljai római katolikus hívek egy csoportja a közelmúltban egy szívélyes meghívásnak tett eleget. A KMKSZ autóbuszán Esztergomba utazott egy ott megtartott papszentelésre. A...

TEMPLOMSZENTELES NAGYBAKOSON

1997. június 27-én, Szent László napján a kárpátaljai római katolikus egyház egy új templommal gazdagodott - egy kis község, Nagybakos hitközössége épített hajlékot az...

Legolvasottabb

Új cikkek