Kezdőlap 2018 2018. 2. szám XXIII évfolyam

2018. 2. szám XXIII évfolyam

Betegek világnapja Nagyszőlősön

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a...

Boldog Csák Móric

Csák Demeter fia volt, gazdag és nemes családból származott. Ugod községben született 1270 körül. Móricról Isten Anyja jelenésben jövendölte meg várandós édesanyjának, hogy a...

Ökumenikus imaóra a székesegyházban

Az ökumenikus imaóráknak régi hagyományuk van Kárpátalján. A hét keresztény egyház lelkészeit magába foglaló Lelkészek Tanácsa már hosszabb ideje igyekszik építeni az egységet. Ebben...

A megszentelt élet ünneplése Schönbornban

Ebben az évben is a schönborni kápolna adott otthont a megszentelt élet ünneplésének, melyet január 31-én tartottak meg a Munkácsi Egyházmegyében. A meghívott vendég...

Keresztút

1. állomás: Jézus Pilátus előtt „Szabadon bocsátotta azt, akit lázadásért és gyilkosságért vetettek börtönbe, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak." (Lk 23,35) A bűnös megmenekül, az igaz embert...

A keresztúti ájtatosság

A katolikusok különösen nagyböjt idején odaadó buzgósággal végzik a keresztutat. Minden templomunkban megtalálható a szenvedéstörténet 14 állomását megjelenítő, művészi vagy egyszerű kivitelű keresztút. Ezek...

Bűnbánat a bűnbánatommal kapcsolatban

Nagyböjt idején nem árt, ha nem csak a cselekdeteinket vizsgáljuk meg, hanem bűnbánatot tartunk a bűnbánatunkkal kapcsolatban. Milyen érdekes, hogy éppen a nagy szentek...

Mozaikok a világegyházból

„NAGY SZERETET VESZ KÖRÜL" – XVI. BENEDEK LEVÉLBEN TÁJÉKOZTATTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET ÁLLAPOTÁRÓL XVI. Benedek kézzel írt, elsőbbségi levele február 6-án este érkezett meg a Corriere...

Riport az aknaszlatinai Bel Canto kamarakórus tagjaival

Az énekkarról már több éve hallottam. Nem csak a hírüket, de az éneküket is volt alkalmam megcsodálni. Aknaszlatinán léptek fel egy lelkigyakorlaton, melyet Böjte...

Papi találkozó Beregszászban

Január 15-én Beregszászban tartották meg a 2018-as év első magyar papi találkozóját főpásztorunk, Majnek Antal püspök vezetésével. A papi találkozókra havonta szokott sor kerülni. A...

Virágnyelv a gyóntatószékben

Az exorcisták gyakran felhívják a figyelmünket arra, hogy nagyon fontos konkrétan megnevezni a szentgyónásban a bűnöket. Hiszen amit a sötét szobában elkövetünk, azt a...

Közlekedésbiztonsági és orvosi eszközöket adott át Soltész Miklós és a Katolikus...

A kárpátaljai magyar családok balesetmegelőzését segítő háromezer láthatósági mellényt és a megyei gyermekkórháznak pulmonológiai inhalátorokat adott át magyarországi támogatásként közel három millió forint összértékben...

Öt év koncentrációs tábor után negyven év misszió Afrikában

Adam Kozłowiecki öt évet töltött Dachauban, ahol a szenvedések közepette is megőrizte derűjét, és felkészült a négy évtizedes zambiai misszióra. A sikeres evangelizáció kulcsaként...

Lelkipásztori napok Egerben

„... hogy életük legyen és bőségben legyen." (Jn 10,10) Ez a János evangéliumából vett idézet volt az idei Országos Lelkipásztori–Teológiai Napok jelmondata, melyet ebben az...

Imaoldal

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Mt 11, 29 „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és...

„… Higgyetek az Evangéliumban!”

Hamvazószerdával megkezdődött az idei nagyböjti időszak. Amikor a nagyböjt vagy a böjt szót halljuk, negatív érzések törhetnek fel bennünk: valami hiányérzet, mert leginkább –...

Farsangi bál Nagyszőlősön

Farsangvasárnap, február 11-én rendezték meg a Nagyszőlősi Mennybemenetel Plébánia álarcosbálját. Fergeteges mulatságra gyűltek össze a hittanos gyerekek és szüleik. Mintha csak a Grimm fívérek...

Boldog Bátori László

Munkájának legbecsesebb gyümölcse a jóformán teljes első magyar bibliafordítás, amely később eltűnt. Boldogként mégsem csak ezért tisztelik emlékét. Bátori László (egyes források szerint az erdélyi...

Szent László-emléktáblát avattak Beregszászban

Szent László tiszteletére avattak emléktáblát Beregszászban a római katolikus egyházközség szolgálati lakásának falán (Bethlen u. 4.) A Himnusz közös eléneklése után Dalmay Árpád, a Beregszászért...

Hazai hírek, felhívások

PASZTORÁLIS TANÁCS Megalakult egyházmegyénkben a pasztorális tanács, mely január 20-án és 27-én magyar és ukrán nyelven is tartott tanácskozást. A pasztorális tanácsban a hívek kapnak helyet,...

Legolvasottabb

Új cikkek