Császlóci örömhír

574

Nagyboldogasszony ünnepén zsúfolásig megtelt a gyönyörűen feldíszített császlóci Nagyboldogasszony templom, sőt, sokan már csak az előtérben és az udvaron fértek el. Pap Sándor atya házigazdaként nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte Molnár János ungvári esperes atyát, a búcsúi szentmise bemutatóját. Ugyancsak szeretettel köszöntötte a helyi híveket, az ungvári, beregszászi és környékbeli zarándokokat.

János atya hangsúlyozta, a mai öröm ünnepén, Nagyboldogasszony ünnepén a szeretet hozott ide mindnyájunkat. A gyerekek, felnőttek egyaránt örömmel gondolnak élő vagy elhunyt édesanyjukra. A boldogságos Szűz Máriában nemcsak az Úr Jézus édesanyját tiszteljük, hanem mindnyájunk édesanyját is.
A Szűzanya ajándékba kapta a mennyországot Istentől, akinek mindig igent mondott. Életének végén átváltozott, megújult formában, megdicsőült testben az Úr Jézus magához emelte. A boldogságos Szűz Mária nem szakadt el egyetlen pillanatra sem az ő szent Fiától. Mi, a sokmillió keresztény a világon, mindnyájan a Szűzanya gyermekei vagyunk. A magyar embernek a génjébe van kódolva a Szűzanya iránti szeretet. Tanuljunk a Szűzanyától, mit jelent Isten szavát meghallgatni, hűségesnek lenni, együtt szenvedni Fiával. Kezét fogva jussunk el Krisztushoz még ebben az életben, és életünk végén az Úr dicsőségébe.