Elkezdődik a Hit éve

693

Október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján kezdődik a Hit éve. Most részleteket közlünk XVI. Benedek pápa tavaly kiadott A hit kapuja c. apostoli leveléből, melyben elmondja, miért hirdette meg a Hit évét, és mit tart fontosnak ezzel kapcsolatban.

„A hit kapuja” (ApCsel 14,27), amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten igéje elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének. Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdődik (vö. Róm 6,4), minek következtében Atyánknak szólíthatjuk Istent, és a halállal fejeződik be, amelyen át belépünk az örök életbe, az Úr Jézus feltámadásának köszönhetően, aki azt akarta, hogy a Szentlélek ajándékai által mindazok, akik benne hisznek, részesüljenek az Ő dicsőségében (Jn 17,22).

Pápai beiktatásom szentmiséjén mondtam: „Az Egyház egészének és benne a pásztoroknak, minden pásztornak, Krisztushoz hasonlóan útra kell kelnie, hogy az embereket kivezessék a pusztából az élet helyére, az Isten Fiával való barátságra, Őhozzá, aki egyedül ad életet, mégpedig teljes életet.”

A mai ember is érezheti annak szükségét, hogy a szamarai asszonyhoz hasonlóan menjen a kúthoz, hogy Jézust hallgassa, aki hív, hogy higgyünk benne és merítsünk a belőle fakadó élő vízből (vö. Jn 4,14). Újra föl kell fedeznünk, mit jelent táplálkozni Isten Igéjével, ahogy azt az Egyház hűségesen ránk hagyományozta, és az Élet Kenyerével, ahogy azt Ő adta át a tanítványainak (vö. Jn 6,51). Jézus tanítása ugyanis ma is ugyanolyan erővel visszhangzik: „Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely elvész, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre” (Jn 6,27). A hallgatóság kérdése ma is ugyanaz: „Mit kell tennünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,28) Ismerjük Jézus válaszát:„Istennek tetsző cselekedet az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött” (Jn 6,29). Tehát a Jézus Krisztusba vetett hit az az út, amelyen biztonságosan eljuthatunk az üdvösségre.

Mindennek fényében határoztam el, hogy meghirdetem a Hit évét. 2012. október 11-én a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján fog kezdődni, és 2013. november 24-én, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Mindenség Királyának ünnepén fejeződik be.

Az Egyház megújulása a hívek tanúságtétele által is történik, hiszen a világban élő keresztények arra hivatottak, hogy visszhangozzák az Igazság igéjét, amelyet az Úr Jézus hagyott ránk. Ebből a szempontból a Hit éve meghívás hiteles és ismételt megtérésre az Úrhoz, a világ egyetlen Megváltójához. Amilyen mértékben átadja magát az ember, oly mértékben – egy ebben az életben soha be nem fejeződő folyamatban – lassan megtisztulnak és átalakulnak a gondolatai, érzései, érzülete, magatartása. „A szeretet által tevékeny hit” (Gal 5,6) a megtérés és cselekvés új szempontjává válik, amely teljesen átalakítja az ember életét. (vö. Róm 12,2; Kol 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Kor 5,17).

A Szentatya a továbbiakban arról ír, hogy tettekkel, evangelizációval, szeretet-cselekedettel vallhatjuk meg hitünket. A hit a tanúságtételt és a nyilvános megvallást is magában foglalja. Egy keresztény soha nem gondolhatja, hogy a hit magánügy. A hit döntés arról, hogy az Úrral tartok, hogy vele éljek. A hit, éppen mert a személy szabad döntése, megkívánja a hitért való közösségi felelősséget is. A Szentlélek ajándéka tesz képessé bennünket a misszióra és erősíti meg tanúságtételünket, tesz bennünket becsületessé és bátorrá.

Jézus Krisztus szeretetével minden korban összegyűjti az Egyházat a mindig új paranccsal, hogy hirdesse az Evangéliumot. Ezért ma is szükség van arra, hogy erős, egyházias elkötelezettség éljen bennünk az új evangelizációra, mert csak így fedezhetjük föl a hit örömét és a hit továbbadásának éltető erejét. Szent Ágoston szavai szerint: „a hit erősíti meg a hívőket.” A hit tehát csak a hit aktusában növekszik és erősödik, a saját életünk felőli bizonyosságra nincs más út, mint az egyre fokozódó ráhagyatkozás egy olyan szeretet kezére, amely mindig nagyobbnak bizonyul, mert Istenből ered. Kívánjuk, hogy ez az év minden hívőt késztessen arra, hogy a hitet a maga teljességében, megújult meggyőződéssel, bizalommal és reménnyel vallja meg.

Összeállította: Pápai Zsuzsanna

A Hit évének többnyelvű honlapja itt érhető el: www.annusfidei.va
 
 
Előző cikkAratásunk
Következő cikkImaoldal