Imaoldal

671
ima

„Megszabadít az Úr engem
minden nyomorúságból,
és kedvességet és bölcsességet ad nekem.”
ApCsel 7,10
„Uram, Te megáldasz mindenkor.
Már hajnalban
szerelmedben gyönyörködöm szüntelen.”
Péld 5,19

Krisztus követése
Hadd hallom, mit mond bennem az Úristen! Boldog az a lélek, amely meghallja a benne megszólaló Urat, és befogadja a vigasztalás igéjét, amely az Úr szájából való. Boldog az a fül, amely rányílik az isteni sugallatok halk neszére, és e világ suttogásaira semmit sem figyel. Nagyon boldog az a fül, amely nem az odakint hangoskodó szót, hanem a belül tanító igazságot hallgatja. Boldog a szem, amely bezárul a kint valók előtt, de figyel a belül valókra. Boldogok, akik a belső dolgokat átélik, és mindennapos gyakorlással igyekeznek mind jobban fölkészülni a mennyei titkok befogadására. Boldogok, akik azon vannak, hogy Isten számára szabaddá tegyék magukat, és mindent leráznak magukról, amivel a világ megakadályozná.
Kempis Tamás: Krisztus Követése, III. könyv. 1. 1.

Miatyánk (Jézus nyelvén, arámul)
Mennyei Édesatyácskánk,
örök életünk forrása Te vagy!
A Te lényed az átlátszóan tündöklő ragyogás,
maga a Szentség.
Jöjjön el mielőbb a Te diadalmas királyságod:
Akaratod, itt a látható világban, épp úgy, mint
láthatatlan országodban.
Életünk minden napján megadod nekünk azt az
eledelt, amely táplálja bennünk az örök életet.

Eldobod és megsemmisíted adóslevelünket,
mint ahogy mi már el is engedtük testvéreink
minden adósságát.
Te nem hagyod, hogy megejtsen minket a csüggedés,
sőt minden bajból, halálból, bűnből, kárhozatból
kiragadsz minket. Ámen.

Valóban így van, ez vagy Te nekünk.
Hiszen Tiéd az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké!
Milyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében imádkozzunk, és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy minket is fiaknak hívnak. Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat használni, arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre. Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk, Isten gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az emberek felismerik jelenlétedet!
Szent Ciprián

Mennyei Atyánk!
Tőled származik minden jó adomány a világon.
Őrizz meg minket abban a békében,
mely Tőled származik.
Segíts meg minket, hogy se a múlt, se a jelen,
de még a jövő problémái se zökkentsenek ki
abból a békéből,
amit Te ajándékozol nekünk.
Légy irgalmas a szegény világhoz,
mely tapogatva keresi a békét,
de nem találja, mert rajtad kívül keresi.
Az igazi béke alapja az, hogy Te vagy a mi Atyánk,
mi pedig a Te gyermekeid.
Csak akik fölismerik ezt,
azok a jóakaratú emberek élvezik majd
megígért békességedet.
Gaston Courtois

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek. Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága, íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak! Ámen.

Előző cikkElkezdődik a Hit éve
Következő cikkMinistránstábor – ezúttal Kerekhegyen