Eucharisztikus napok egyházmegyénkben

641

Rahón
Az ukrajnai római katolikus egyház a 2012-ben megrendezendő I. Országos Eucharisztikus Kongresszusra készül. Szeptember óta minden hónap első és harmadik vasárnapján a római katolikus templomokban egy-egy előre elkészített szentbeszédet olvasnak fel a lelkipásztorok, amelyek az Eucharisztia és az egyes szentségek kapcsolatát mutatják be.

A készülődésnek egy másik formája, amely az Eucharisztia iránti tiszteletet hivatott előmozdítani, az egyházmegye egyes kerületeiben megtartott regionális eucharisztikus napok. Ilyen eseményre került sor 2011. november 19-én a rahói plébániatemplomban. A környék papsága együtt misézett, majd Kurzakov Elek atya szentbeszédében az Eucharisztiának a katolikus ember életében betöltött szerepét mutatta be.
A szentmise után bűnbánati rész következett, amely az emberek szívét közelebb akarja hozni Teremtőjéhez a szentgyónáson keresztül. A környékről összesereglett hívek szép számmal járultak szentgyónáshoz, majd szentségimádás következett. A szentségi áldást követően minden hívő külön áldásban részesült, majd pedig alkalom nyílott az Oltáriszentség közvetlen közelében való imádságra.

Ungváron
2011. november 12-én tartotta eucharisztikus napját az ungvári esperesi kerület. Erre az alkalomra szépen megtöltötték a templomot az ungvári és a környékbeli hívek. Az imádságos együttlét szentmisével kezdődött, melyen részt vett az esperesi kerület teljes papsága. A szentmisén Molnár János ungvári plébános prédikált, aki beszédében kiemelte, milyen nagy titok az Eucharisztia. Ezt a titkot az ember nem tudja megérteni és felfogni az eszével. Éppen ezért a szívébe kell befogadnia azt.
A szentmise után Béres István atya tartott előadást az Eucharisztiáról. Beszélt az eucharisztikus kongresszusok történetéről, s arról, miért is tartanak ilyen összejöveteleket. Kiemelte, hogy nem azért adta az Úr az Oltáriszentséget, hogy kongres.- szusokat és előadásokat tartsunk róla, hanem azért, hogy tápláljon minket az élet nehézségei közepette. Nagyon megható és tanúságos volt az előadás. Ezután pedig közös szentségimádás volt. Nagyon meghatóak voltak az imádságok és a szent csend is. Valóban alkalmunk nyílt arra, hogy szívünk legmélyén a csendben az Úrral beszélgessünk.
Nagyon örülünk, hogy sor került Ungváron erre az imádságos együttlétre. Nagyon fontos, hogy a mai rohanó világban legyenek olyan alkalmak, melyeken alkalmunk van egy kicsit megállni, és az igazán fontos dolgokról elmélkedni. Ez ilyen alkalom volt. Hála érte a Gondviselésnek.

Az ungvári hívek

Munkácson
December 3-án Munkácson, a székesegyházban több órás szentségimádást tartottak a hívek az Eucharisztikus Kongresszusra való készülődés egyik mozzanataként.

 

 

Az ungvári hívek

Munkácson
December 3-án Munkácson, a székesegyházban több órás szentségimádást tartottak a hívek az Eucharisztikus Kongresszusra való készülődés egyik mozzanataként.

Előző cikkImaoldal
Következő cikkLelki délután Aknaszlatinán