Imaoldal

635

A betlehemi jászol az egyszerűség, a szegénység és az alázatosság tanúsága. A mai társadalom ezeket az erényeket gyakran gyengeségnek, az emberi személyiség megalázásának tekinti. Pedig Isten Fia teljesen kiüresítette magát értünk, hogy velünk együtt haladjon és megváltson minket.
II. János Pál pápa

Urunk, Jézus!
Köszönjük, hogy Isten országának örömhírét
elhoztad közénk.
Köszönjük, hogy élni tanítasz minket.
Amióta úrrá lett a bűn a világban,
hiányzik az emberek szívéből
az igazi boldogság.
Köszönjük, hogy visszavezetsz minket
életünk forrásához és céljához.
Köszönjük, hogy megmutatod nekünk,
mi az igazi boldogság.
Nem az uralkodás, nem a hatalom,
nem a hírnév,
nem a tehetősség tesz boldoggá,
hanem a tiszta szív,
az irgalmasság, a szelídség,
az igazságért elviselt üldöztetések,
a nevedért elviselt szenvedések.
Urunk, adj erőt mindannyiunknak,
hogy a boldogságot
a Te parancsaid útján keressük,
és adj kitartást,
hogy végigjárjuk veled együtt az utat,
amelyről nem hiányzik a szenvedés,
de amely egyedül vezet az életre,
a teljes, a soha el nem múló boldogságra.
„…amit a pásztor látott, azt mi is megláthatjuk, mert az angyalok minden karácsony éjjel fent lebegnek az égben, csak észre kell vennünk őket. És nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól, avagy a napfénytől függ, hanem a legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsőségét.”
Selma Lagerlöf

Álmosan nyújtózik végig a reggeli napfény az álmos panelrengetegben, mégis valami bizsergő, mese-szerű áhítat lengi be a szürke házfalakat.
Átöleli a kicsi sugár a ködös völgyet, sáros utcákat, a faágon didergő kismadarat, majd felkúszik a házfalon, és megnyalja az ablaknak támasztott arcomat.
Várakozom. Várom, hogy este kigyúljanak a város fényei, mosoly töltse be a rohanáshoz szokott emberek szívét, és egy pillanatra megálljon ez az őrült hajsza, hogy meghalljuk egymás hangját, gondolatát.
Kár, hogy egyszer van csak karácsony az évben… és e pár napban szánjuk rá az időt az odafigyelésre, a boldogságra,
pedig azért születtünk, hogy szeressünk, és
nem csak három napra, hanem egy életen keresztül.

Nem akarjuk Jézust hideg jászolban fogadni – mégis sokszor szívünk az, mely kemény és hideg hely lenne az Istengyermek számára. Úgy szeretnénk Őt a szívünkbe fogadni, hogy az tele legyen szeretettel és alázattal. Azt szeretnénk, ha tiszta és szeplőtelen szívünkben születhetne meg ma Jézus!

Jézus azért jött el a világba, hogy mindenkinek elmondhassa: az Isten maga a szeretet. Ő nagyon szeret téged is. És azt szeretné, ha mi is úgy szeretnénk egymást, ahogyan Ő szeret minket. Szeressétek Őt! Hogyan szerette Őt az Atya? Nekünk ajándékozta. Hogyan szeret Jézus minket? Megosztotta velünk az életét, mindenét odaadta, amije csak volt, nekem is, neked is. Szeretetből halt meg értünk a kereszten. Amikor feltekintettünk a keresztre, szeretetének nagyságát, ha pedig a jászolra nézünk, szeretetének gyöngédségét, szelídségét érthetjük meg, amellyel minden családot szeret. Jézus azért jött közénk, hogy Isten szeretetének gyöngéd vonását megmutassa: „neveden szólítottalak: az enyém vagy” (Iz 43,1)
Kalkuttai Teréz anya

Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást! Ámen.
Boldog XXIII. János pápa

 

Előző cikkA világ Világossága
Következő cikkEucharisztikus napok egyházmegyénkben