Hazai hírek, felhívások

690

Hírek

Október 10-én Csapon új plébániaépületet áldott meg Majnek Antal püspök.

Október 9-10. között tizedik alkalommal tartottuk meg egyházmegyei zarándoklatunkat Máriapócsra. Egyházmegyénkből minden eddiginél több, hat busznyi zarándok indult útnak, sokan érkeztek más járművel is; összesen tehát mintegy 350-en vettek részt a zarándoklaton.

 

Október 19-én adták át az aknaszlatinai katolikus óvoda új szárnyát, melyet Majnek Antal püspök áldott meg.

Október 24-én a 9.30-kor kezdődő szentmisében Majnek Antal püspök pappá szentelte Gál Jurij perecsenyi születésű diakónust.

Október 31-én a muzsalyi templomban szentmise kereté- ben áldotta meg Majnek Antal püspök Keresztelő Szent János szobrát. A szentmisében a görög- és a római katolikus hívek megemlékeztek Boldog Romzsa Tódor vértanú püspökről is.

November 5-7. között lelkigyakorlatot tartottak az egyházmegyei karitászmunkatársak számára Szinyákon.

Felhívások

Egyházmegyei búcsú
November 11-én a 9.30-kor kezdődő szentmisében tartjuk egyházmegyénk búcsúját a munkácsi székesegyházban. Ebben a szentmisében nyitjuk meg egyházmegyénkben a Szent Márton jubileumi évet is. A szentmise főcelebránsa és szó- noka Piero Marini érsek, egykori vatikáni szertartásmester lesz, aki megyéspüspökünk meghívására november 11-13. között tartózkodik Kárpátalján.

November 23-25. között Ukrajna görög- és római katolikus püspökei közös lelkigyakorlaton vesznek részt a bruhovicsi (Lemberg) szeminárium épületében, utána pedig – november 26-28. között – közös konferenciát tartanak ugyanott. December 8-án nyitjuk meg egyházmegyénkben, miként az egész világegyházban, az irgalmasság évét.

Lelkigyakorlat abortuszt megélt nőknek
„Ne fél, én nem ítéllek el!” címmel ismét lesz lelkigyakorlat olyan nők számára, akik korábban abortuszon estek át. Azoknak is segítségére lehet ez a néhány nap, aki elvetélte a gyermekét. Az egészségügyben dolgozók számára is, akik az abortuszokban közreműködtek, lehetőség ez, hogy elrendezzék Istennel és önmagukkal ezt a kérdést.
Mi már most imádkozunk azokért, akiket Isten meghívott erre a kiengesztelődésre, hogy ők is megtapasztalhassák azt a mély örömöt és felszabadulást, amit már annyi sokan meg- éltek, akik részt vettek egy ilyen alkalmon.
A lelkigyakorlat kétnyelvű, minden elhangzik ukránul és magyarul is. December 2-án, szerda estétől 5-e, szombat délig tart a lelkigyakorlat.
Jelentkezni lehet a következő telefonszámokon: 050- 5464-758 (Tünde) vagy 099-2411-872 és 096-7800-826 (Márta), illetve emailen: nem.itellek.el@gmail.com.
A jelentkezéseket és minden adatot teljes titoktartással kezelünk.

Taize-i találkozó Valenciában
A Szent Márton Egyesület zarándoklatot szervez Valenci- ába (Spanyolország), az idei taize-i találkozóra.
Időpont:
2015. december 26–2016. január 3. Jelentkezési határidő:
2015. december 1. A zarándoklat költsége: 190 euró.
Jelentkezési feltétel: érvényes vízum és útlevél másolata, valamint 50 euró előleg.

Bővebb információ és jelentkezés Megyesi Lászlónál a 066-652-9411-es, vagy Szendrey Anitánál a 0509977973- as telefonszámon.

Elsőáldozás Pósaházán
November 1-jén nagy ünnepre gyűltek össze a pósaházi cigánytábor lakói: a kis közösségi házban nyolc gyermek – öt fiú és három lány – vette magához első alkalommal Krisztus testét és vérét. A gyerekek hosszú ideje készültek az elsőáldozásra, szépen levizsgáztak; nagyon várták ezt a napot. Kö- szönjük Pajer Katalinnak a lelkiismeretes és alapos felkészí- tést, Majnek Antal püspök atyának az elsőáldozási szentmise bemutatását, és Megyesi László diakónusnak, hogy szombatonként megtartja a táborban az igeliturgiákat, és összegyűlhetünk az Istent dicsérni így is, hogy jelenleg nincs papunk.

Előző cikkNyitott Templomok Napja Beregszászban
Következő cikkMiről döntöttek Rómában a családszinóduson?