Nyitott Templomok Napja Beregszászban

727

Harmadik alkalommal rendezték meg a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben az Ars Sacra Fesztivál keretében a Nyitott Templomok Napja rendezvényt. A plébánia Kárpátalján eddig egyedüliként csatlakozott a Kárpát-medencei szintű kezdeményezéshez, melyen bármely felekezet temploma részt vehet.

 

Az Ars Sacra Fesztivál megálmodói, az Európai Örökségnapokkal együttmű- ködve minden év szeptemberének harmadik szombatján meghívják a törté- nelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg templomaik kapuját, és színes kulturális programokkal várják az érdeklődő- ket. Mutassák be a templom építészeti, művészeti értékeit, szervezzenek előadásokat, beszélgetéseket, gyerekprogramokat, filmvetítéseket, kiállításokat a Nyitott Templomok Napján. A kezdeményezés célja: közelebb hozni az embereket Isten házához, megmutatni annak értékeit, valamint a művészetet behozni a templomba. A beregszásziak is így tettek, és kiállításmegnyitóval, harmonikakoncerttel, tárogatómuzsikával és templomtorony-túrával várták a templomhoz látogatókat.

A szentképkiállítás megnyitójával vette kezdetét a programsorozat, melynek anyaga a beregszászi katolikus hí- vek adakozásából jött létre, akik a kiállítás időszakára kölcsönözték képeiket.

Jakab Annamária szervező elmondta, hogy a gyűjtés során több mint kétszáz, imakönyvbe való szentkép érkezett, köztük a XX. század elejéről származók is. Színesítették a kiállítást a fali szentké- pek is, melyek nagyrészt a plébánia tulajdonában vannak, vagy magángyűjteményben őrzik őket. A rendezvényre látogatók több Krisztus- és Szűz Mária-, Szent Anna-, Szent Antal-, Szent Miklós-képpel találkozhattak, emellett egy viasz dombormű és egy grafika is gazdagította a gyűjteményt.

A tárlatot Molnár János esperesplé- bános nyitotta meg. Kiemelte, hogy a keresztény embernek mindig az a vá- gya, hogy csak egy pillanatra is, de lássa Istent, a Szentet. Istenünk Jézusban mutatta meg magát, ő az élő Isten képmása, ikonja. Az ikon szó jelentése – akin keresztül láthatóvá válik Isten – is jól tükrözi mondanivalóját. János atya bemutatta a szentképek történelmi hátterét is: a kereszténység megjelenésével egyidős a szentképek festése. A kis, imakönyvbe való képek viszont csak két évszázada léteznek. Régen a szegé- nyek bibliájaként emlegették a szentké- peket, mivel ők nem engedhették meg maguknak a Biblia megvásárlását. A plébános atya azzal zárta gondolatait, hogy szeressük és tiszteljük a szentképeket, de ne öncélúan: imánk a rajta ábrá- zolt Istenhez szól, a rajta lévő szentek közbenjárását kérjük.

A résztvevőket Gyurin Miklós beregszászi konzul is köszöntötte. Kiemelte, hogy Európában épp most zajlanak a Kulturális Örökség Napjai, ez a program is annak a része. Kiemelt jelentő- sége van napjainkban az ilyen rendezvényeknek, mikor megbolydult a világ, zűrzavar alakult ki az emberek fejében, megingott az értékrend. Fontos, hogy a keresztényeknek mindig legyen egy biztos igazodási pontja. Ehhez pedig szükség van az ilyen programokra is.

A szervezők közönségszavazást indí- tottak az imakönyvbe való szentképek között, ugyanis a három legtöbb szavazatot kapó képet újranyomtatják és sokszorosítják. Az egyházközség a kiállí- tással szerette volna kicsit előtérbe hozni a szentképeket, hiszen a mai rohanó világban és a fiatalok körében nem kap elég hangsúlyt. Az otthoni vagy templomi fali szentképeink mellett is lehet, hogy gyakran csak elmegyünk.

A szentmisét követően a zene vilá- gába kalauzolták a látogatókat: az Accord Melody harmonikaegyüttes adott koncertet a templomban. A koncert mű- sorlapjából érdekes volt megtudni, hogy a hangszerek világában az orgona és a harmónium legközelebbi rokona a harmonika, így jól kapcsolódik a templomi hangszerekhez. Kevesen gondolnák, hogy ezen a hangszeren milyen változatos stílusú zenei műveket lehet előadni. A koncerten erről a gazdag palettáról válogattak színeket az előadók. A barokk egyházi muzsika mellett egy operarészletet is hallhatott a közönség, majd a műsor második részé- ben magyar fülnek ismerős dallamok csendültek fel. A koncerten elhangzó műveket Krajnikné Hegyi Irén hangszerelte harmonika-együttesre.

Amint a Nap nyugodni tért, a Nyitott Templomok Napja zárásaként Pirigyi Gergely tárogatómuzsikáját hallgathatták a résztvevők a toronyból, majd ezen a napon fellátogathatott mindenki a templom tornyába, fentről pedig megcsodálhatta Beregszász környékének látképét.

Jakab Annamária

Előző cikkIfjúsági lelkigyakorlat Szinyákon
Következő cikkHazai hírek, felhívások