Hírek, felhívások

651

Hazai hírek 

2007. JANUÁR 15-ÉN és FEBRUÁR 5-ÉN taizéi imaórát szerveztek Munkácson, a székesegyház kápolnájában a zágrábi találkozó kárpátaljai résztvevői. A január 15-ei imaórára egész Kárpátaljáról érkeztek résztvevők, mely után a plébánián agapét és utótalálkozót tartottak. A találkozók Taizéhez méltóan ökumenikus szellemiségben zajlottak, más felekezetek fiataljait is meghívták az alkalomra.

2007. JANUÁR 22-28. KÖZÖTT zajlott a világegyházban és egyházmegyénkben is a keresztények egységéért folytatott ökumenikus imahét.

2007. FEBRUÁR 3-ÁN ünnepelték egyházmegyénk papjai és szerzetesei a megszentelt élet napját, melynek keretében megújították fogadalmaikat. Az ünnepi szentmisére, melynek főcelebránsa dr. Filo Vladimír rozsnyói (Felvidék) koadjutor püspök volt, a munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházban került sor.

Felhívások

2007. MÁRCIUS 8-11. KÖZÖTT női, március 15-18. között férfi Cursillo lesz a Szinyáki Lelkigyakorlatos Házban. Jelentkezni az Egyházmegyei Szervezőirodában lehet. Telefonszám: 8-2-31-54670.

2007. ÁPRILIS l-JEN, Virágvasárnap ismét sor kerül a most már hagyományos korláthelmeci szabadtéri kereszt-útra. A kezdés időpontjáról a plébános atyáknál lehet majd érdeklődni.

2007. ÁPRILIS 4-ÉN, nagyszerdán 9.30-kor kerül sor az olajszentelési szentmisére, melyet Majnek Antal püspök és az egyházmegye papjai közösen mutatnak be, s melynek keretében megszentelik a szentségek kiszolgáltatásához – a papszenteléshez, a betegek kenetéhez, a kereszt-séghez és a bérmáláshoz – szükséges olajakat. Szeretettel várjuk egyházmegyénk minden hívét az ünnepi szentmisére!

Kárpátaljai háló találkozó – Karácsfalva

2007. március 9-11. „Keresztény küldetésünk”

Ezen a Háló Találkozón arra szeretnénk a választ megtalálni, hogy mit mond nekünk ma, itt, ebben a történelmi helyzetben Jézus. Mit és hogyan kell tennünk, hogy a mi kis világunk szebb legyen?
Mindezt a Háló Találkozók oldott, baráti légkörében tesszük, sok vidámsággal és fohásszal fűszerezve.
Gyere el, mert szükségünk van Istenre és egymásra!
– Örülnénk neki, ha mind a 3 napot velünk tölthetnéd.
– Részvételi díj: 20 hr, de ez ne tartson vissza! (ez épp ötöde a teljes ellátásodnak)
– Ha tudsz, hozz magaddal hálózsákot.
– Alsó korhatár: 18 év.
Jelentkezhetsz: 80506713640 / (22)727-975 (Fogasné Bodnár Viola) vagy annál, akitől ezt a meghívót kaptad.

Program:

Március 9. Péntek
15:00 Regisztráció
17:00 Nyitó szentmise
18:30 Vacsora
19:30 Bemutatkozás
20:30 Bűnbánati liturgia /gyónási lehetőség

Március 10. Szombat
07:00 Ébresztő
07:30 Reggeli ima
08:00 Reggeli
09:00 Előadás
10:00 Szünet
10:15 Kiscsoport
12:30 Ebéd
15:00 Hol vagyok a Hálóban? (munkacsoportok)
17:30 Előadás (Popovics Béla: „Kárpátalja értékei”)
18:30 Kiscsoport
19:30 Vacsora
19:30 Kultúrprogram
22:00 Teaház

Március 11. Vasárnap
07:30 Ébresztő
08:30 Reggeli
09:00 Hogyan tovább?
11:00 Szentmise ( Milán Sasik püspök)
13:00 Ebéd

Nyílt napok az egri szemináriumban

2007. március 23-25. között nyílt napokat tart az Egri Papnevelő Intézet. Minden, a papság iránt érdeklődő fiút, férfit szeretettel várnak. Aki szívesen részt venne ezeken a napokon, kérjük, jelentkezzen plébánosánál.

Beiktatták hivatalába Zán Fábián Sándort, az új református püspököt

A beregszászi református templomban január 21-én beiktatták a Kárpátaljai Református Egyházkerület új vezetőit és zsinatát. Kárpátalja új református püspöke Zán Fábián Sándor korábbi lelkészi főjegyző lett. Az új püspökkel együtt iktatták be a Kárpátaljai Református Egyház új zsinatát is. A magyar református egyházkerületek küldöttségei mellett számos ukrajnai és külföldi vendég is jelen volt az ünnepségen. A beiktatási istentiszteletet Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház

    Zsinatának lelkészi elnöke tartotta.

Zán Fábián Sándor 1973. július 11-én született a nagyszőlősi járási Ruszka Dolina községben. 1996 októbere óta lelkipásztorként szolgált Mezőváriban, Borzsován és Halábo-ron. 2002-ben a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjévé, majd 2006-ban püspökké választották. Püspöki szolgálata mellett továbbra is marad a Mezővári Református Gyülekezet vezető lelkipásztora. 1998-ban kötött házasságot, négy gyermeke van.

A MUNKÁCSI SZENT ISTVÁN LÍCEUM FELVÉTELI FELHÍVÁSA

A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a 2007-2008-as tanévre. Jelentkezhetnek magyar tannyelvű általános iskolát végzett diákok a megye egész területéről.

A tanulmányi idő három év, amely során komoly tantárgyi felkészítésben és katolikus nevelésben részesítjük az itt tanulókat. A diákok felvétele nincs felekezethez kötve.

Intézményünkben emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket (angol, német) és a számítástechnikát (korszerűen felszerelt számítógépteremben). Fakultatívan tanulható vallástörténet, művészettörténet, latin nyelv.

A jelentkezőknek írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, valamint szóbeli vizsgát hitismeretből. A felvételt nyert nem helybeli diákok számára szálláslehetőséget biztosítunk egyházi intézményekben, melyek költségeihez szükség esetén az egyház is hozzájárul.

Líceumi nyílt napokat tartunk a jelentkező diákok és szüleik számára a tanintézménnyel és a felvételi vizsgák témaköreivel való ismerkedés céljából 2007. április 18-án és április 27-én.

Jelentkezni 2007. április 28-ig lehet.

A felvételi vizsgák időpontja: 2007. május 5., 9:00 órai kezdettel (közép-európai idő).

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor lezárt borítékban küldött ajánlólevele.

Címünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.
Tel.: /8-231/ 23027, 22418.
e-mail: info@katlic.mk.uz.ua
www.munkacs-katlic.hu

Ökumenikus ima a református cigánytemplomban

 Munkácson az ökumenikus imahét egyik helyszíne évek óta a város szélén található református cigánygyülekezet kis temploma. Idén is családias hangulatban zajlott a keresztények egységéért mondott ima, mely a gyülekezet gyermekeinek előadásával kezdődött, s amelyet Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök, a gyülekezet lelkésze vezetett. A jelenlévő református, római és görög katolikus hívek és lelkipásztoraik együtt imádkoztak a keresztények egységéért.

Előző cikkSzociális vagy misztikus kaland?
Következő cikkSzent Erzsébet és a szegények