Ifjúsági Háló találkozó az ökumené jegyében

652

2012. április 20-22. között Balazséron rendezték meg az V. Kárpátmedencei Háló Ifjúsági Találkozót, a Béthel-központban. A találkozóra a történelmi Magyarország különböző régióiból érkeztek résztvevők, nagy távolságokat megtéve (Délvidék, Partium, Magyarország, Kárpátalja). A találkozó témája az ökumené volt.

Pénteken a megnyitó után ökumenikus istentisztelettel kezdődött a program. Kárpátalja három történelmi egyháza képviseltette magát: a római katolikus egyház püspöke, Majnek Antal illetve vendége Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, a református egyház püspöke, Zán Fábián Sándor, a görög katolikus egyház jánosi és balazséri parochusa, Egressy Miklós atya személyében. Az istentiszteleten többször is elhangzott az egységnek, az ehhez szükséges szeretetnek a gondolata.

Nem a különbözőségeket, hanem a közös igazságokat kell figyelembe venni, hiszen a keresztény – vagy keresztyén – egyházak a legfontosabb hitigazságokban egy hitet vallanak. A veszprémi érsek szavait idézve „ha az egyházon belül mindig a szeretet uralkodott volna, nem kerülhetett volna sor az igazság kisarkítására, és ezen a vonalon egyházszakadások kialakulására”.

Az est további részében a „testi táplálék” elfogyasztása után egymás megismerésére került a hangsúly. A tábortűznél különböző játékokkal, gitárral, énekkel, beszélgetéssel jó hangulatban töltöttük az estét.

Szombaton közös reggeli imával kezdtük a napot, illetve reggeli után meghallgattuk Majnek Antal római katolikus püspök előadását az ökumené kialakulásáról, történetéről napjainkig. Az előadás gondolatait kiscsoportokban vitattuk meg. Ezek után egy kerekasztal-beszélgetésnek lehettünk tanúi, amelyben az ökumené gyakorlatban való megéléséről volt szó. A magyarországi és a kárpátaljai fesztiválmissziós szervezet, a Közös Pont és a Közös Út képviseletében Gyorgyovich Miklós és Török Dénes beszélgetett a két szervezet tevékenységéről, múltjáról, kialakulásáról, céljairól és terveiről.

A Közös Pont és a Közös Út ökumenikusan kiválogatott keresztény fiatalokkal, keresztény módon van jelen fesztiválokon. Ez egy jó példa arra, hogy az ökumené élhető és hiteles dolog, hiszen bárki, aki különböző felekezetű keresztény fiatalokat lát együtt dolgozni, akik ráadásul még örömet is sugároznak mindenki felé, az bizony elcsodálkozik. Jézus ezt mondja: „arról ismerje meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,35).

Ebéd után a munkácsi várba tettünk kirándulást. Vezetőnk Popovics Béla munkácsi helytörténész volt, akitől nemcsak rengeteg információt tudtunk meg a várról és annak történelméről, hanem egyben lelkesítő példákon keresztül döbbentett rá bennünket arra, hogy nekünk, magyaroknak nem szabad elcsüggednünk minden nehézség ellenére, hiszen elődeink sem csüggedtek el, hanem hittek abban, hogy Isten segítségével minden lehetséges.

Szombat este a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színházban Gál Natália „Férfiak és nők” című verses összeállítását tekinthettük meg. Másnap a reggeli imádság és a reggeli után egy régiónkénti, majd egy közös értékelésre került sor. A hetven résztevő közül mindenki jó élményekről számolt be. Mindenki kapott egy csekély ajándékot emlékbe: egy kifejezetten a találkozóra készített HÁLÓ-s bögrét. A hétvégét szentmisével zártuk, amelyet Michels Antal beregszászi plébános celebrált. Az ebéd után mindenkitől könnyes búcsút vettünk és rengeteg élménnyel indultunk haza, gazdagon azzal a krisztusi üzenettel, hogy: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”(Jn 17:21)

Gulácsy László
Előző cikkTizedik alkalommal rendeztek jótékonysági koncertet Munkácson
Következő cikkRáti koncert Beregszászban