Imaoldal

367

Nézzétek az ég madarait!… a mezők liliomait …Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról A mának elég a maga haja.

Mt 6, 25-34

Babits Mihály

Zsoltár férfihangra

Tudod, hogy érted történnek mindenek- mit búsulsz?
A csillagok örök forgása néked forog,
és hozzád szól, rád tartozik, érted van miJiden dolog –
a te bűnös lelkedért.

Ó, hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.
Madárka tolla se hull ki – ég se zeng, – föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet, és földet, és tengereket,
hogy benned teljesedjenek; – s korok történetét
szerezte meséskönyvedül — s napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind teneked!
És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egysúlyú legyen,
eleve elosztott számodra szépen derűt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínségét, háborút,
mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: úgy van! Eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked: legyen
császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bűnös lelkedért!

Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak,
Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod
tükörében magadat,

és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod, hogy messze Napokban tennen erőd
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt
az adamant rudakat.

Adj nekem, jóságos Jézusom,
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fölségedet magasztaló nyelvet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással,
és az örökké boldog életben
add jutalmul Magadat! Ámen.

Szent Benedek

Nem lehet nehéz hinnetek, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet, ő irányít mindent, és ő vezet el mindent a teljességig. Nem lehet nehéz éreznetek, hogy olyan közel vagyok hozzátok, „mint aki arcához emeli a csecsemőt” (Oz 11,4). Nem lehet nehéz meggyőződnötök arról, hogy élet­történetetek úgy kereszteződik az enyém­mel, mint két szerelmi történet…

Ha ti adtok valamit életetekre, életszent­ségetekre, üdvösségetekre, annál inkább én, Atyátok! Hagyatkozzatok rám, gyer­mekeim: higgyetek bennem! Egész napotok irányuljon erre a meghittségre: „Ami az enyém, az a tied“ – mondta nekem Jézus. Erre én is könnyen adhattam választ: „Ami a tied, az az enyém” 0n 17,10)! S mintha ez még nem lenne elég, így imádkozott: „Én bennük, te bennem, hogy teljesen egy legyünk” (Jn 17, 23).

Próbáljátok meg és meglátjátok!

A földön megélt bensőséges élet, az ország elővételezése az igazi béke.

A szeretet teljessége.

Carlo Caretto: Isten látta, hogy ez jó

Előző cikk„A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat!“
Következő cikkSzabadság és engedelmesség