Imaoldal

702

„Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.”
(Jn 13,34-35)

Imádság házastársunkért
Uram, Istenem! Te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást. Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár, milyen szeretet lehet biztosítéka az igazi boldogságnak. Apostolod erről a szeretetről írta a legszebb himnuszát. Az igazi szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, és mindent elvisel.

Ha te ezt üzented a szeretetről apostolod által, biztosan van ilyen szeretet, és csak az ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket. Mi segítségedet, erődet kértük házasságkötésünkkor.

Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot. Mert tisztán emberi erővel lehetetlen így szeretni, én pedig akarom, szívből akarom ilyen szeretettel széppé tenni hitvestársam és családunk életét. Akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk. Szűz Mária és Szent József! Ti biztosan így szerettétek egymást. Járjatok közbe értem, értünk, hogy példátokat követve életünk zengje a szeretet szép himnuszát. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ima a föld minden családjáért
Isten, akitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a szeretet és az élet vagy, add, hogy a földön minden család Fiad, Jézus Krisztus által, aki „asszonytól született” a Szentlélek közreműködésével, legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és a szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, amelyek egymásra következnek.

Add, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ minden családja javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek.

Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, amely családjainkat néha sújtja. Végül kérünk, add meg a názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az Egyház a föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet mindörökkön-örökké. Ámen
Boldog II. János Pál pápa

A szavak nélküli megértés
Az elengedett kapaszkodók
A tapasztalatokon érlelődő bölcsesség
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
A kitartóan váró türelem
Az egyszerűséggel megelégedő jókedv
A lehetőségekből építkező lelemény
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
Az útitársadul szegődő jóság
Az örömöt plántáló kedvesség
A váratlanul kibomló nagy titok
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
Az emlékezetbe ölelt idő
A csönd kedves simogatása
Az igaz, tiszta szó ereje
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
Világunkban a családi otthonban pezseg legtisztábban
a szeretet.
Adolf Kolping

Az emberi családok pótolhatatlan küldetést kaptak Istentől. Mint szeretetre épített közösségek, visszfényei Istennek, aki szeretet és életed ad. A családban megtanul az ember kölcsönös szolgálatban és megbocsátásban együtt élni. Megtanulja, hogy a nagy emberi közösségben mindenki testvére legyen.
Jean Laurenceau

Amint a Föld mennyországgá válhat, ugyanez érvényes a boldog házasságra is.
Marie von Ebner-Eschenbach

Előző cikkBizalommal vegyétek kézbe a rózsafüzért!
Következő cikk„Nem szabad elengednünk egymás kezét”