Imaoldal

792
ima

„Jézus Krisztus a példakép és a minta, aki szerint életünket alakítanunk kell. Jézus azonban a keresztet választotta királyi zászlajául, ezért azt akarja, hogy minden követője a Kálváriára vezető utat járja, hordozza keresztjét, és azon lehelje ki lelkét. Csak ezen az úton jutunk el az üdvösségre.”

Szent Pio atya

Imádunk Téged, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus, itt és a világon lévő minden templomodban, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

Assisi Szent Ferenc

Pusztában élő szent Oroszlán,
kinek a puszta léte botrány,
s próféta-szónál is nagyobb, –
tudnál-e még hozzánk betörni,
vén Európánkra rádörögni,
hogy: Bűnbánatot tartsatok!

Készülj reá, hogy bírni hanggal
nem könnyű ott, hol mámorokkal
s reklámmal terhes lárma szól,
s közönybe fojtja azt az áldott
megváltó hívást, mit kiáltott
az ajkad egykor: Itt az Úr!

Bebalzsamoztuk szíveinket,
és összehordtunk csodamindent
az otthonunkba, s idelenn
oly bátran élünk élve, mint a
holt fáraó a piramisban,
arany maszkjától fényesen.

Te Megmerítő Ember, hogyha
az Isten majdnem tűzre dobna,
de megsajnál még, s vízbe vet:
a szenvedésbe, hogy e kába
kultúr-fejünknek bódulása
szűnjék, és legyünk emberek, –

légy ott a parton még ez egyszer,
és túlvilági türelemmel
halássz ki minket! mert nagyon
nagysodrú ár jön, s úgy magával
képes ragadni, hogy a szánkkal
annyit se szólunk: Irgalom!

Szent-Gály Kata: A Megmerítő

Én csak szegény bűnös vagyok, Uram, de mihelyt szólítalak, kegyelmeddel és irgalmaddal egészen elárasztasz engem. Legnagyobb boldogságomról mondanék le, ha nem törekednék arra, hogy mindig csodálatos jelenlétedben éljek! Ámen.

Kolumbusz Kristóf

„A szegények Isten ajándékai. Ők a mi szeretetünk. Krisztus nem azt fogja majd megkérdezni, hogy mit tettünk, hanem hogy mennyi szeretetet fektettünk abba, amit tettünk.”
„A társadalom önmagában hatástalan. Szeretet nélkül továbbra sem lesz más, mint újfajta elnyomás. Nem lesz béke társadalmi igazságosság nélkül. De társadalmi igazságosság sem lesz szeretet nélkül.”
A másokra való odafigyelés a szentté válás kezdete. „Ha megtanuljuk ennek művészetét, egyre jobban fogunk Krisztusra hasonlítani, mert az Ő szíve édes volt, és mindig csak másokra gondolt.”
„A szentté válás nagyon egyszerű kötelesség. Gyakorlatilag, ha megtanulunk szeretni, megtanulunk szentnek lenni is.”

Kalkuttai Szent Teréz anya gondolataiból

Csodálatos az Isten leereszkedése! Keresi az embert. Mekkora az ember méltósága, hogy az Isten így keresi! A világ összes gazdagsága és dicsősége nem mérhető az ember méltóságához… Uram, mi az ember, hogy ily naggyá alkottad őt? Miért vagy hű ennyire hozzá szíved szeretetével?

Egyedül csak az lenne helyénvaló, ha mi sietnénk hozzád. Bár két dolog igen lelassítja lépteinket: szemünket hályog fedi, holott világosságban élhetnénk: megesik az is, hogy lábunk lebénul, és nem tudunk Isten magasságaiba feljutni. Ezért jött le hozzánk a jóságos Úr, lelkünk orvosa a földre.

Clairvaux-i Szent Bernát

Neked szenteljük magunkat, Urunk:
fogadj el minket, igazság Istene,
fogadd el népedet, és töröld el minden bűnét;
add, hogy becsületességben és ártatlanságban éljen.
Legyenek valamennyien választottak és szentek,
s kapjanak helyet angyalaid sorában!

Ókeresztény imádság

 

Előző cikk„Az Ő sebei által gyógyultatok meg”
Következő cikkFérfizarándoklat a bustyaházi búcsúra