Imaoldal

683

„Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága…
Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világbajött.”

(Jn1, 11-12)

„Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”

(Mt 5,14-16)

„Krisztus a világosság, mert eloszlatja az emberi élet sötétségét. Ő a világosság, mert megvilágítja rejtélyeit. Mert az alapvető kérdésekre határozott válaszokat ad. Ő a világosság, mert értelmet ad az életnek. Világosság, mert meggyőzi az embert nagy méltóságáról… Éljünk Krisztusban a bemutatás világosságában.
Vajon nem változik-e az egész világ egy óriási, kozmikus templommá az emberi szívben, ha az ember „lelki áldozatot” ajánl fel? Nem válik-e a teremtett lélek nagy, Krisztus-központú terévé, melyben a Szentlélek működik, minél inkább hagyja a kis emberi szív, hogy átjárja Krisztus világossága és a bemutatás templomává legyen?!”

/II. János Pál pápa/

Ó, Mária, az üdvösség
és az isteni világosság anyja,
azzal a szeretettel,
mellyel Fiadat az örök Atyának
fölajánlottad minden emberért,
ajánlj föl engem is Istennek,
aki szeretetből van jelen az Oltáriszentségben.
Te adtad Simeon karjaiba a kisded Jézust,
te add Őt ma a szívemnek is.
Add nekem ma drága Jézusodat,
ahogyan Simeonnak adtad:
ne tagadd meg Őt egy bűnös karjaitól,
mert Jézus eljövetele
megfutamítja sötétségemet,
megszünteti rendetlen érzéseimet
és megszenteli lelkemet.
Tisztaságos Anyám, tisztíts meg engem!
Tüntess el szívemből mindent,
ami nem tetszik neked, hogy a lelkem,
miután föláldozta és elégette
az erényben önszeretetét,
Fiad számára kedves,
egészen elégő áldozat legyen.

/Boldog Bartolo Longo/

Uram, Jézus, tedd kezed a szememre,
hogy elkezdjem tisztán látni
ne a látható, hanem a láthatatlan dolgokat.
Nyisd meg szememet, hogy ne a jelenbe,
hanem a jövőbe tekintsek.
Tedd szívem tekintetét átlátszóan tisztává,
hogy lélekben Istent szemléljem.

/Origenész/

 

Dicsérünk téged, láthatatlan Atyánk,
halhatatlanságunk ajándékozója.
Te vagy az élet forrása,
a világosság forrása,
a kegyelem és az igazság forrása.
Szereted az embereket,
és különösképp is a szegényeket.
Mindenkinek kész vagy megbocsátani,
és Fiad által mindenkit magadhoz hívsz.
Kérünk téged, tégy bennünket
„élő” emberekké!
Add nekünk a világosság Lelkét,
hogy megismerjünk téged,
és akit küldtél: Jézus Krisztust.
Ő és a Szentlélek szóljon ajkunk által,
ő magasztaljon miáltalunk téged.
Mert te vagy az Úr, tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség.

/Ókeresztény ima/

 

„Gondoltál-e már arra, hogy az a lángocska ott az örökmécsesben – te vagy? Hogy a te lelkedet jelenti? A földi láng egymagában semmit sem mond Istennek. Teneked kell azt megtenned Isten felé fordult lelked kifejezőjévé. Az istenközelség eme szent helyén kell igazában égnie a lelkednek, ahol egészen érte él, egészen lánggá, fénnyé alakul át Őérte. Lelkednek annyira otthon kell itt lennie, hogy az a csendes láng ott fenn a mécsesben valóban a te bensődet fejezze ki.”

/Romano Guardini/

Előző cikkAz elmúlt év előrelépései az ökumené terén
Következő cikkBeszélgetés Butsy Lajos atyával