KLARISSZA NŐVÉREK KÁRPÁTALJÁN

1091

Két klarissza nővérrel beszélgetek itt a nagyszőlősi plébánia épületében. Az életükről, a klarisszák lelkiségéről és életmódjáról érdeklődöm a nővérektől. Azt kérném, hogy mutatkozzanak be a nővérek.
– A Békéről nevezett Mária Beatrix anya a nevem, harminc éve vagyok szerzetesnő, 12 éve különösen arra kaptam hivatást, hogy a csendet éljem. Ezért távoztam el a vantövöri nagyközösségből, hogy Sión dombján éljek. A Sión Ágacskáját Mária Pál anya alapította, aki rákban halt meg 1990-ben. 1990 novemberétől a Ra Mo d’Sion apátnője vagyok.
– Mária Ágnes nővér vagyok, erdélyi születésű. 1990 decemberében léptem be a Ra Mo d’Sion közösségébe. 1996-ban tettem örök fogadalmat. Pillanatnyilag a Szécsény Ágacskájában élek, mint nővér.
– Mennyire gyakoriak a „klarisszák” Európában, meg úgy általában a világban? Merre találhatók?
– 15000 klarissza él világszerte, körülbelül azt lehetne mondani, hogy minden kontinensen van klarissza nővér. Franciaországban 47 klarissza monostor van, de egyébként Európa minden országában megtalálhatók. Három éve Szécsényben, Magyarországon is élnek klarissza nővérek.
– Hogyan lesz valaki klarissza? Mit kell tennie, míg eljut az örök fogadalom tételig?
– El kell fogadnia úgy a személynek, a fiatal lánynak, mint a közösségnek, hogy elsősorban a lelkiéletet tartsa fontosnak. Hogy lássa, megtapasztalja azt, hogy a közösség által bemutatott lelkiélet megfelel-e annak, illetve az-e, amit a lány meg szeretne élni, amit a lány megél. A klarisszák számára különösen a csendben megélt élet a fontos Krisztus követésében, mint ahogy Szent Ferenc tette. Ez azt jelenti, hogy csak a leglényegesebbet kell felhasználni, és azzal élni, amit az emberektől kapunk. Ez arra indít, hogy a belső aszkézist gyakorolva egyre radikálisabb módon kapcsolódjunk Krisztushoz.
A mi életünk az imádság élete, – ez egy felajánlott élet a Szentlélekben és Krisztus által, élet, amelyben minden keresztényt a szentségekkel táplálunk, és amelyet naponta fenntartunk négyórányi csendes imádsággal, a Szentírás, Isten igéjének tanulmányozásával, amelyet konkrétan egy szeretetben megélt léttel fejezünk ki, és egy liturgikus élet által, azaz a zsolozsma éneklése által.
– És a jelöltségi idő, a noviciátus?
– Megvan ez a próbaidő, és a megkülönböztetés fényében meglátjuk, hogy a fiatal lánynak lehetősége lesz-e, hogy egy ilyen próbaidőt töltsön, és hogy közvetlenül is megismerkedjen a közösséggel. Van egy jelöltségi év, amely alatt eldől, hogy a Jelölt tud-e alkalmazkodni a közösséghez. Hogyha a közösség is, a fiatal lány is úgy látja, hogy minden jól megy, akkor magára ölti Szent Klára habitusát. A noviciátusi év alatt megtanulja azt, hogyan élje meg a három fogadalmat: a szegénység, engedelmesség és tisztaság fogadalmát. ígéretet tesz a klauzúra megtartására, megtanulja az evangéliumi tanácsok megélését, Szent Klára és Szent Ferenc reguláját Szent Klára írásai által. Hogyha eltelik egy év, amely jól alakul, azután a novícia arra van hivatva, hogy három évre tegyen fogadalmat, ami akár hatéves időszakig is folytatódhat, mert a képzés ideje nagyon egyéni, tehát annyival hosszabbítjuk, amennyit a személy igényel.
Ez alatt a képzési idő alatt a fiatal lány elsősorban megtanul imádkozni, tehát képzésben részesül úgy az imádság, mint teológia terén, hogy megismerje a Szentírást. Ehhez sok általános tudnivaló társul, például az egyháztörténelem, az egyházatyák, Szent Ferenc és Szent Klára rendje történelmének a tanulmányozása, amely nagyon változatos és teljes. E képzési szakasz és az egyszerű fogadalom után kerül sor az örök fogadalomra.
– Hol jelentkezhet vagy mit kell tennie annak, aki kapcsolatba akar lépni a klarisszákkal?

– Kárpátalján Nagyszőlősön, Tihamér atyánál jelentkezhet, vele beszélgethet, aki minden magyar ajkú nővérnek a lelki tanácsadója, segítője, s a provinciális által úgy van kiküldve, mint a magyarországi nővérek asszisztense. Egyébként a lelkipásztorok általában a klarissza monostorok felé irányítják a fiatal lányokat. Most már ott van a Szécsény Ágacskája.
– Miből áll egy klarisszának a napja?
– Egy klarissza nővér napirendje úgy van megszervezve, hogy a lehető leghosszabb ideig tudjon az Úr tekintete alatt maradni.
Az ébredés időpontja a nővérek számára egyéni. Azután imádság, illetve szentségimádás következik. Az olvasás imaóra, amelyet együtt ünneplünk. Ezt követi a landes, amelyet nagyon ünnepélyesen éneklünk. Ezen azok a hívek, akik óhajtják, részt vehetnek.
Aztán a ház takarítása, festés, mosás, varrás a „program”. Azután pedig egyes esetekben – pl. a noviciátus esetében – noviciátusi órát tartunk. Szentmise előtt mindig van egy óra noviciátus, a lelkiéletről szóló beszélgetés, vagy egy más témáról való eszmecsere, vagy egy ilyen tanítás, amiről már az előbb is beszéltünk. Néha ez közösségek szerint változik, mert van, ahol reggel van a szentmise. Aztán nagyon gyorsan elkészítjük az ebédet, vagy csoportokban fogyasztjuk el, ha sokan vagyunk, általában csöndben. Délután a természetben van imaóra, egy óra tanulmány a vesperás, ami szintén ünnepélyes, amin a környező vidékekről részt vehetnek az emberek. Vesperás után némely nővérek dolgoznak vagy tanulnak, a saját órarendjük szerint. Hét óra körül van a vacsora. Vacsora után munkálatok vannak, és fél óra szabadidő arra, hogy a valóban nélkülözhetetlen újságokat el tudjuk olvasni. A fél kilenc körüli éneklés után a nagy csönd következik. Ez is személyre szóló, hiszen valakinek szabadideje, tanulóideje, illetve imaórája van ezután.
Hetente van egy nap, amelyet teljes csöndben és szentség-imádásban töltönk, hogy a szívünkben emlékezzünk arra, menynyire szeretett minket az Úr, hogy életét adta értünk, és imádkozunk, hogy a mi életünk felajánlása által a világ üdvössége megvalósulhasson ezen a földön.
Kedd egész éjjelén szentségimádást tartunk, hogy a keresztények valóban komolyan vegyék keresztény hivatásukat, hogy lelkiismeretük sokkal erősebb legyen, hogy meg tudják élni azt a misztériumot, amit Krisztus helyezett a szívükbe, hogy Krisztus szeretete erősebb lehessen a Földön, és egyek lehessünk általa.
– Mit szólnak otthon a családtagok, akár a nővérek példáján is, mikor valaki elhatározza, hogy ilyen szép hivatást választ?
– Először általánosan fogok beszélni róla. Minden családdal egy bizonyos utat kell megtenni. Hiszen kezdetben a nővérnek van hivatása, nem a családnak. A szülőknek fel kell fedezniük azt a hivatást, ami a gyermekben megjelenik. Ha keresztény családokról van szó, akkor is az első konkrét dolgokra térnek ki: „Neked vannak képességeid, a világnak szüksége van rád! Nem értünk meg téged… Többé nem szeretsz minké? stb. ” Ez nagyon általános. Mások egyáltalán nem értik meg, kezdetben megtagadják a lányukat, de meglátjuk azt, hogy minden egyes esetben elrendeződnek a dolgok. Néha a megjárandó út nagyon kemény.
– Én egy hagyományosan keresztény családban nőttem fel. Hivatásom miatt csak egy kevés sírás volt néha, ennyi volt az egész.
– Az én esetemben, azt hiszem, édesapám részéről volt inkább meg nem értés. Édesanyám arra vágyott, hogy a gyermekét boldognak lássa, ez segítette abban, hogy elfogadja az én hivatásomat, és talán édesapámat is segítse, hogy elfogadja ezt. Mindkettőnek megnyugvás van a lelkében.
Még olyan szülők is voltak, akik halállal fenyegettek, akikhez elmentem, s végül minden lecsillapodott. Az a fontos, hogy az, aki felelős, ne kételkedjen a hivatásában, és legyen kitartó. Hiszem, hogy a többi majd fokozatosan jön hozzá. De az fontos, hogy ne essünk bele az érzelgősség csapdájába. Maradjunk az Úrhoz kapcsolódva, hogy ki tudjuk nyilvánítani az Úr szeretetét, aki azt akarja, hogy mindenki boldog legyen, aki mindennap mindannyiunkat növel mindaddig, amíg a földön vagyunk.
– Az utóbbi időben, hála az Úrnak, egyre gyakrabban találkozunk a nővérekkel itt, Kárpátalján. Van-e valamilyen konkrét tervük és céljuk Kárpátalján?
– Azért jövünk rendszeresen, mert azt szeretnénk, hogy a fiatal lányok felfedezzék, hogy az életben van más is, amit meg lehet élni. Mivel már itt van velünk Mária nővér, aki nevetleni és Mária Emmanuel nővér, aki nagyszőlősi, ők segítenek, hogy fenntartsuk a kapcsolatot a családokkal, az egyházközségekkel és a ferences atyákkal. Remélem, elérjük, hogy lassacskán a nép vágyjon egy klarissza jelenlétre, és így amikor lehetséges, rögtön el tudjunk jönni, ne kelljen még más előkészítést végezni. Pillanatnyilag egy erdélyi alapításra készülünk, és lehetséges, hogy azután, a rákövetkező néhány éven belül majd sor kerül erre Kárpátalján is.
Július 12-én, több, mint 200 év óta első alkalommal lesz örök fogadalomtétel. Két magyar ajkú és magyarországi születésű lány örök fogadalommal kötelezi el magát Szent Klára rendjében. Jager püspök úr jön, hogy ezt a szertartást levezesse. A Magyarországon lévő nuncius úr jelenlétében lesz Szécsényben, a ferences atyák templomában az ünnep. Ezt követően mindenkit meghívunk egy kis agapéra a klarissza nővérek remeteségébe.
– A két nővér akkor, természetesen, Magyarországon marad.
– Ez nem teljesen biztos. Ugyanis néhány hónap múlva a közösség az, ami elküldi őket valamerre. De lehetséges az, hogy közülük valaki Magyarországon marad. Az teljesen bizonyos, hogy egy nap vissza fognak jönni, de ez a visszaküldés nem esik mindig egybe az örök fogadalomtétellel.
– Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

Bekecs József

Előző cikkGORETTI MÁRIA – A TISZTASÁG VÉRTANÚJA
Következő cikkHARMAS ÜNNEP A KONCHAZI TEMPLOMBAN