GORETTI MÁRIA – A TISZTASÁG VÉRTANÚJA

732

Az ősegyház gyermek vértanúinak az erős hitét és Krisztus iránti végtelen szeretetét lehet és kell felismernünk az egyház 12 éves vértanújában, a tisztaság áldozatában, a kis Goretti Szent Mária életében.
Itáliában született 1980. október 16-án. A korán árvaságra jutott kislány, mint a család legidősebb gyermeke, már kiskorától fogva szinte felnőttként dolgozott, küzdött a megélhetésért, és segítette nevelni a kistestvéreit. A sokszor csüggedő anyát ő vigasztalta: „Ne félj mama, hiszen már nagyok vagyunk, s a jó Isten majd ad nekünk egészséget, gondot visel ránk, és megsegít bennünket. Megélünk.”
A külsőleg fejlett, szép, értelmes és talpraesett kislányra szemet vetett a bérlőtárs fia (közösen művelték a földet), Alessandre Serenelli. A kislány mindig a leghatározottabban kitért, és hőshöz méltó módon utasította el a fiú tisztességtelen közeledését. Csak az édesanyjának panaszkodott gyakran, hogy fél otthon maradni egyedül, mert az elég züllött életet élő Alessandro egyre inkább zaklatja szemtelen ajánlataival. Az édesanya a kislánya őszinte szavait és félelmét képzeletnek, álomnak, nagylányos viselkedésnek vélte, és nem törődött vele.
Mária ezután még többet imádkozott, buzgóbban végezte a rózsafüzért és nagyobb áhítattal áldozott. Ilyen előzmények után érkezett el 1902. július 5-e, drámai és tragikus nap, amikor Alessandro ismét szenvedélyesen ostromolta a kis Máriát. Mivel a legteljesebb visszautasításban részesült, vad és gyilkos indulatában 18 késszúrással sebesítette meg. A kislány másnap július 6-án, 12 éves korában elnyerte Jézustól tisztaságának jutalmául a vértanúság koronáját. Halála előtt megáldozott. A lelkiatya megkérdezte tőle: „Meg tudsz-e bocsátani a gyilkosnak?”„Igen” – válaszolta Mária – „megbocsátok neki, sőt azt szeretném, hogy majd mellettem legyen a mennyországban.”
A kegyetlen gyilkost 30 évi börtönbüntetésre ítélték. A kezdetben makacs és megátalkodott rab a börtönben lassan kezdett átalakulni. Évek múltán látomása lett, a kis Goretti Máriát látta, amint éppen virágot szedett, és egy csokrot nyújtott át neki. Ettől kezdve példás életű, vezeklő rab lett. 1928 karácsonyán kiengedték a börtönből. Mária édesanyjához sietett, aki szintén megbocsátott neki. Az éjféli szentmisén együtt áldozott a vértanú édesanyja és a megtért gyilkos.
A kis Mária sírjához egyre többen zarándokoltak, és nagyon sokan kérték az ő égi közbenjárását. Számos csoda is történt, mely sürgette a kis vértanú oltárra emelését. Amikor 1950. június 24-én XII. Pius pápa mintegy félmillió hívő előtt szentté avatta, a felemelő ünnepségen jelen volt az idős, örömtől sugárzó édesanya, és ott sírdogált a kapucinus rend testvéreként a bűnbánó gyilkos.

A KATOLIKUS SZÓ KALENDÁRIUMA

Előző cikkJúlius szentjei
Következő cikkKLARISSZA NŐVÉREK KÁRPÁTALJÁN