Ökumenikus imahét Munkácson

718

Ebben az évben január 18-25. között tartottuk a világegyházban az ökumenikus imahetet. Ilyenkor a többi felekezettel együtt közös imaórákon veszünk részt, és együtt imádkozunk a keresztények egységéért, amit Jézus annyira óhajtott halála előtt. De hogyan segítenek minket előre az imaórák az egység útján? Ahogy Pogány István munkácsi plébános említette: a keresztények egységtörekvése hasonlít egy kerékhez, melynek a közepe az Isten, a küllők pedig az egyes keresztény felekezetek. Minél inkább közeledünk az Isten felé, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. Ezért imádkozunk együtt, hogy az Isten felé közeledve egymás felé is közeledjünk. Az idei imahét mottója a következő szentírási idézet volt: „…legyenek eggyé kezedben!” Ez az ószövetségi félmondat a két részre szakadt Izrael egyesítésére vonatkozott. Minden évben más nemzet, idén a koreaiak javasolták a mottót, és egy szimbolikus cselekedetet: az imaórák nyitónapján a jelenlévő felekezetek képviselői szalagokkal kötözzenek össze egy előzőleg széthasított fadarabot, hogy ezzel is kifejezzék az egység utáni vágyukat és az arra való törekvésüket. A koreaiak ezzel kettészakított országuk egysége utáni vágyuknak is hangot adtak (erre a szándékra is imádkoztunk az összejöveteleken), nekünk pedig valamennyiünknek – ahogy Majnek Antal püspök atya is emlékeztetett – a keresztények egysége mellett a családok, az emberi kapcsolatok szétszakítottságának megszüntetése, a sebek bekötözése a vágyunk, a törekvésünk kell, hogy legyen. Ebben az egységben elfér a hagyományok, rítusok, istentiszteleti formák különbözősége – ez nem szétszakítottság, hanem sokszínűség – mondta Milan Sasik görög katolikus püspök. Az igazi szétszakítottság a szívekben van: ezt kell megszüntetni. Munkácson ez a gesztus nem csak az első napon, hanem valamennyi imaórán jelen volt. Az összekötött fadarabok most három munkácsi felekezet négy templomában jelen vannak, és az imahét elmúltával is emlékeztetnek arra, hogy az egymás felé való szeretetteljes közeledés napi feladatunk. A fehér szalagok egyelőre erősen összetartják a fadarab két felét. Vigyázzunk, szét ne hulljanak.

***

Január 19-én, hétfőn a római katolikus székesegyházban tartották az imaórát, ahol Milan Sasik görög katolikus püspök mondott beszédet. Január 20-án, kedden a református templomban Majnek Antal püspök, szerdán a görög katolikus templomban Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök, csütörtökön pedig a református roma gyülekezet templomában Pogány István munkácsi plébános mondott beszédet. Az imaalkalmakon a hívek mellett részt vett a különböző felekezetek több papja, lelkésze is.

Előző cikkPál, Krisztus apostola
Következő cikkAz elmúlt év előrelépései az ökumené terén