Templombúcsú és emléktábla-megáldás Rahón

687

Szép napos és örömteli napra ébredtek Rahó római katolikus hívei 2012. május 12-én. Ezen a napon ünnepelte egyházközségünk templomunk fővédőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak ünnepét. Az egyházközség meghívására a szentmise főcelebránsa Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök volt.

A szentmise előtt Mikulyák László plébános és a hívek – a városi fúvószenekar közreműködésével – fogadta a főpásztort a templom előtt, a következő szavakkal: „Megyéspüspök Úr a tizedik szatmári püspök, aki meglátogatja Rahót, s a szatmári egyházmegye megalakulása óta tizenötödik alkalommal érkezik hozzánk Szatmár főpásztora, olyan elődök nyomába lépve, mint Isten Szolgája Hám János és Boldog Scheffler János püspök”.

A köszöntő szavak után a plébános felkérte Molnár János püspöki helynököt, hogy ismertesse Scheffler János püspök életrajzát. Ezután a vendég püspök atya megáldotta Boldog Scheffler János vértanú püspöknek a templom falán elhelyezett és leleplezett emléktábláját. A szentmise homíliájában Jenő püspök három János találkozásáról szólt: Nepomuki Szent János, Boldog Scheffler János és az ünnepi evangélium tanítását adó Keresztelő Szent János. „Mindhárom Jánosnak a halála emberi szemmel tekintve értelmetlen volt, de az ő részükről az Istennek adott válasz volt, amellyel betetőzték földi hivatásukat. (…) Születésünkkor Isten mindnyájunknak egy szót súg a fülébe, s egész életünk az Istennek erre a szavára adott válasz kell, hogy legyen. A három János élethivatása betöltésében és vértanúi halálában erre a szóra adta meg Istennek a tökéletes választ” – hangsúlyozta szentbeszédében a szatmári megyéspüspök. Az áldozati adományokat az egyházközség hívei ünnepi körmenetben hozták az oltárhoz, amelyet a felajánlás követett. A szentáldozás után következett az ünnepi körmenet, majd a szentségi áldás. Ezt követően a görög katolikus egyház nevében először Pavlo Szemenyuk parókus, majd a beregszászi konzulátus nevében Gyurin Miklós konzul köszöntötte az ünneplő rahóiakat és az ide érkezett zarándokokat. A plébános köszönő szavai után Schönberger Jenő püspök egy Boldog János püspököt ábrázoló festményt ajándékozott az egyházközségnek. A szentmise befejezése és a himnuszok eléneklése után a templom előtt az apostolutód találkozott azokkal a rahói, terebesfehérpataki és tiszabogdáni hívekkel, akiknek Scheffler János püspök 1943. május 25-én szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A hatvankilenc évvel ezelőtt megbérmált 270 hívő közül ma még tízen élnek, s most eljöttek az ünnepi szentmisére.

Köszönetünket fejezzük ki Schönberger Jenő püspök atyának, hogy elfogadta meghívásunkat, s meglátogatta Rahót, valamint minden zarándoknak Kőrösmezőtől Beregszászig, akik osztoztak templombúcsúnk ünnepének örömeiben.

Rahói plébánia
Előző cikkRáti koncert Beregszászban
Következő cikkIsten meggyógyította, hogy általa másokat is gyógyítson