Templombúcsú Tiszaújlakon

701
tiszaujlak

Egyházmegyénk egyetlen Szent Ilona titulusú temploma Tiszaújlakon található. Augusztus 18-án a 10 órakor kezdődő szentmisét Lengyel Donát atya celebrálta Pasarétről, aki ezt megelőzően hosszú éveket töltött Kárpátalján misszióban. A koncelebrálók között volt Weinrauch Márió tiszaújlaki plébános és a helyi görög katolikus parókus, Bakancsos Sándor atya is. A szentmise alatt Magyar Gergely nagyszőlősi plébános gyóntatott, hogy minden zarándoknak lehetősége legyen elvégezni a szentgyónását.

Az ünnepi szónok homíliájában arra hívta fel a figyelmünket, hogy kérjük Szent Ilona közbenjárását, hogy életünk valóban a szolgáló karitatív szeretet példája legyen, s ne csak szóban, hanem tettekben is éljük meg Jézus tanítását és adjuk is tovább a ránk bízottaknak. Donát atya a következő Szent-Györgyi Albert verssel zárta szavait:” Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban! Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját, hogy ez a mi Földünk biztos otthona lehessen Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek”. A szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével ért véget, ezt követően Márió atya megköszönte Donát atyának, hogy elfogadta a meghívást és minden zarándok testvért meghívott a templomkertbe az agapéra.

Szviscsu Marina, Nagyszőlős

Előző cikkLelkigyakorlat Nagyszőlősön
Következő cikkEddig csak imákat tanultam, most megtanultam imádkozni