Valóban feltámadt?

874

Ezt kérdezte húsvét hajnalán egy ember Gyökössy Endre lelkésztől. Ő azt válaszolta: „Éppen hogy maga is bizonyítja, nemcsak én, hogy feltámadt; ugyanis csak az élő vonzza az élőt – a halott nem!”

 

Bizony belegondolhatunk abba, milyen sok nagy ember élt a földön, de egyedül az értünk s miattunk szenvedő Názáreti Jézus dicséretére jön össze az egész vilá- gon sok millió ember már 2000 éve. A nálunk a húsvéti időben szokásos köszö- nésre – „Krisztus feltámadt!” – mindig ez a megszokott válaszunk: „Valóban feltá- madt!” Viszont ha tőled is megkérdezi valaki, mivel tudod ezt bizonyítani, mi a válaszod?!

Azért, mert oly sokan (szinte mindenki) ezt ünneplik? Nem meggyőző, hisz volt idő, amikor éppen itt, nálunk oly sokan az ellenkezőjét állították, terjesztették – s ma is vannak országok, ahol nagyon kevesen vallják Jézus feltámadását. A halotti lepel Turinban lenne a bizonyíték? Valóban nagyon izgalmas kérdés, hogyan keletkezett az a kép, és ki volt az, aki bele volt csavarva. De ha Jézusé is, igazából csak a halálát bizonyítja, bár rejt még ez a szövet meglepetéseket a kutatóknak. Mi marad tehát nekünk?

Az üres sírt látó asszonyok hisznek az angyaloknak, aztán magának a Feltámadottnak, aki megjelenik nekik. Majd az apostolok ugyanígy: előbb hisznek Péternek, aki már látta az Urat, aztán az emmausziaknak, végül maguk is találkoznak Vele. Ezután beszélnek erről a többi tanítványnak, majd több mint ötszázan szintén láthatják még a Feltámadottat. Negyven nap után viszont Jézus fölemelkedik a mennybe, s ezzel vége a jelenéseknek. Az akkor megjelenő angyal elmondja nekik, hogy Jézus legközelebb már csak a világ végén fog megjelenni, de akkor már mindenki látni fogja Őt! Szépen fogalmazta Benedek pápa, hogy a mi hitünk azon alapszik, amit az apostolok láttak (vö. 1Jn 1,1). Minden hívő nemzedék az előzőtől vette át ezt a hitet. „A hit hallásból ered” –mondja Szent Pál. (vö. Róm 10,17) Jól tudjuk viszont, hogy akkor meggyőző egy tanúságtevő beszéde, ha életével, magatartásával alátámasztja szavait. Úgy lesz tehát hiteles ma is a papok és a hívek tanúsága a feltámadott Jézusról, ha életük megfelel szavaiknak, az elmélet és a gyakorlat összhangban van.

Egyházmegyém minden hívének áldott, kegyelemmel teljes, szent húsvétot kívá- nok!

2015. Húsvétján
Majnek Antal megyéspüspök

Előző cikkÚt a megtéréshez: igazán elhinni, hogy Isten szeret
Következő cikkImaoldal