Vianney Szent János gondolatai a bűnbánatról és a bűnbocsánatról

583

Tíz idézet a szent ars-i plébánostól:

A gonosz följegyzi a bűneinket, őrangyalunk pedig valamennyi érdemünket. Igyekezz, hogy az őrangyal könyve megteljék, az ördögé pedig üres maradjon!

(Katekézis a bűnről)

Látjátok, gyermekeim, három dolog szükséges ahhoz, hogy a bűnbocsánat szentségében részesüljünk:

• hit, amely által meglátjuk, hogy a papban Isten van jelen;

• remény, amely által hinni tudjuk, hogy Isten meg fog bocsátani;

• szeretet Isten iránt, amely bánattal tölti el a szívünket, hogy megbántottuk.

(A gyónásról)

Isten jobban siet, hogy megbocsásson a bűnbánónak, mint az anya, hogy kimentse gyermekét a tűzből.

(Kateketikai szemléltetés a természetből)

Angyalunk az, aki mélységes bűnbánatot kér számunkra Istentől.

(Szentbeszéd az őrangyalok ünnepén)

Ha igazán szereted Istent, nem elégszel meg azzal, hogy nem követsz el nagy bűnöket. Gyűlöletesnek tartasz mindent, ami a legkevésbé is kedve ellenére lehet.

(A vasárnap megtartásáról)

Isten azoknak fog megbocsátani, akik megbocsátottak: ez a törvény.

(Homília)

Lehetetlen, hogy valaki áhítattal elmélkedjék a rózsafüzér titkain, s közben a bűn állapotában éljen.

(Szentbeszéd a rózsafüzér ünnepére)

Isten azt akarja, hogy engesztelő tetteinket az övével egyesítsük.

(Homília a bűnért adott elégtételről)

Aki bűneit bánva egyedül Istenre gondol, azé a legigazabb bűnbánat.

(A bűnbánatról)

Emlékezz arra, hogy amikor a pap feloldoz, egyetlen dologra kell gondolnod: hogy a Jóisten Vére ömlik a lelkedre, hogy megtisztítsa és olyan ragyogóvá tegye, mint amilyenné a keresztség által vált.

(Katekézis a bűnbánat szentségéről)

Forrás: Igemorzsák/Thoughts of the Curé D’Ars, TAN Books 1984

Előző cikkMaria Fidelis Weiss misztikus
Következő cikkHamvazószerda