Kezdőlap 2017 2017. 2. szám XXII évfolyam

2017. 2. szám XXII évfolyam

Elhunyt Dióssi Géza Kornél OP

Dióssi Géza Kornél OP életének 75., szerzetességének 53., papságának 51. évében, február 10-én megtért a mennyei Atyához. Temetése február 22-én volt a budapesti Új...

„Mi magunk tehetünk legtöbbet az önértékelésünk erősítéséért”

Kozma-Vízkeleti Dániel kiképző család-pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus február 6-án a Kezünkben a Jövő Alapítvány Mentálhigiénés Műhelyének meghívására érkezett Beregszászba a közelgő Házasság Hete alkalmából. Mivel...

Boldog Óscar Romero, a szegények mártír püspöke

„Krisztus szegényen és üldözötten vitte végbe a megváltás művét; az egyházat is ugyanerre az útra szólítja hivatása" – emlékeztet a II. Vatikáni Zsinat egyházról...

Imaoldal

Hagyd el a haragot és ne méltatlankodj, föl ne gerjedj, nehogy vétkezzél! Nézd, a gonoszok eltűnnek, de akik az Úrban bíznak, birtokolják a földet....

Terveink és feladataink vannak – 25 éve alakult meg a Kárpátaljai...

Ünnepi üléssel emlékezett meg 25 évvel ezelőtti megalakulásáról a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ). A munkácsi Rákóczi-kastélyban megtartott ünnepi ülés a Cserkészinduló és nemzeti himnuszunk...

Rózsafüzér-csoport alakult Feketeardóban

2017. január 1-jén megalakult az első rózsafüzér-csoport Feketeardóban. Ámosz atya a szentmise keretében megáldotta a rózsafüzéreket, és kiosztotta az imát vállalóknak. Minden nap egy...

A Szent Család alakulásának ünnepei

Pár nap választja el egymástól ezt a két ünnepet, melyeknek evangéliumaiban megjelenik az egész majdani Szent Család. Még nincsenek együtt, Isten titokzatos módon most...

Lelki életünk

„Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik...

Házasságban élni jó! A Házasság Hete Beregszászban

Az elköteleződést ünnepelve idén huszonegy ország csatlakozott a február 12. és 19. között zajló Házasság Hetéhez. Kárpátalja-szerte több településen is készültek: sok színes programot...

Annyi év után újra szabadon

Marikának hívnak. Szeretném megosztani másokkal, mint mentem keresztül és hogyan tapasztaltam meg Isten szeretetét az abortuszban érintett nők lelkigyakorlatán, amin Vinnicában vettem részt. Már az...

Pásztori intés

Keresztények; a negyvennapi böjtnek elején vagyunk. Hallátok, hogy Krisztus azután ment a pusztába böjtölni, hogy a Szentlélek galamb képében reája szállott: ha nem akartok...

Hazai hírek, felhívások

ÖKUMENIKUS IMAÓRÁK UNGVÁRON Ungváron január 23-25. között tartották az ökumenikus imaórákat a református, a görögkatolikus és a római katolikus templomokban. Szerdán a római katolikus Szent...

Lelkinap a Munkácsi Szent Mónika közösségben

Február 7-én tartotta első lelkigyakorlatát Munkácson az édesanyák védőszentjének tiszteletére alakult imaközösség. Az eseménynek a Munkácsi Cserkészház adott helyet. A lelkinap Snep Román munkácsi...

A színeváltozás evangéliuma nagyböjtben?

Most Pázmány Pétert „hallgassuk", aki még régebben, a 16-17. században élt, s akinek szintén nagy szerepe volt magyarságunk történetében. Az Istent szeretők gondolatai túlélik...

Az Úr kedvében járni – A megszentelt élet ünnepe egyházmegyénkben

Mint már évek óta, idén is Schönbornban gyűltek össze egyházmegyénk szerzetesei és szerzetesnői, hogy az egyházmegyés papokkal, valamint a világi rendi és laikus társulások...

Fésűs Éva: Kutya-macska barátság (mese)

Vasárnap éjjel macska járt a kertben. Ott maradtak a nyomai, mintha valaki kerítéstől kerítésig hosszú gyöngysort ejtett volna a hóba. Izgágáné, a lúd akkora...

Elhunyt Stanisław Padewski püspök

2017. január 29-én, vasárnap Sędziszów Małopolskiban (Lengyelország) 84 éves korában elhunyt Stanisław Padewski, a Harkiv-Zaporizsai Egyházmegye nyugalmazott püspöke. Ugyanott temették február 1-jén. Stanisław Padewski püspök...

Életadó kapcsolatok, életadó plébánia – Országos lelkipásztori napokon vettünk részt Egerben

Az idei találkozó jelmondata Szent Pál szavait idézi „Szítsd fel bennem Isten kegyelmét!". Kárpátaljáról 28-an vettünk részt rajta. Összesen voltunk vagy 250-en az egész Kárpát-medencéből,...

Kárpátalja Budapesten

Budapesten, 2017. február 5-én, böjtelő havának első vasárnapján a 10.30-as szentmisén várta Roska Péter atya a kárpátaljaiakat a Tömő utcai Béke Királynéja kápolnában. A...

Jézus megkísértése

Nagyböjt első vasárnapjának evangéliumában olvasunk Jézus negyvennapos böjtjéről, melyet a pusztában imádkozva töltött, s melynek végén megkísértette a sátán. Olvassuk el, mit ír erről...

Legolvasottabb

Új cikkek