A kínai egyház helyzete III

394

Hitvalló papok és hívek országa

A kínai földalatti egyház ez év májusában arra kérte a világegyház híveit, hogy imádkozzanak a hivatalos egyház papjaiért és püspökeiért, hogy legyen erejük és bátorságuk hitük megőrzéséhez azon üldöztetések és fenyegetések közepette, amelyekkel megpróbálják lerombolni a kínai hívek és a pápa egységét. Mindez egyértelműen jelezte: Kínában nem két egyház létezik, hanem egyetlen – külső nyomások és beavatkozások hatására -, megosztott közösség. Joseph Zen hongkongi bíboros is hangsúlyozta: “Kínában egyetlen katolikus egyház van, és mindenki a pápa vezetése alatt akar állni.”

A Szentszék igyekszik előmozdítani a diplomáciai kapcsolatok felvételét Kínával, melyet a vallásszabadság sokszoros megsértése is akadályoz. A földalatti egyház több püspöke eltűnt: Baoding püspökét, a 72 éves Giacomo Su Zhimint 1996-ban tartóztatták le, azóta nincs hír róla, segédpüspökét, az 54 éves Francesco An Shuxint, egy évvel később vetették börtönbe. Han Dingxian, Yongnian püspöke 2005 végén tűnt el, Giulio Jia Zhiguot, Zhengding püspökét pedig időről időre elviszik a közbiztonság ügynökei. Rajtuk kívül mintegy 23 pap van börtönben. A nemrég elhunyt, sokak által szeretett Guo Wenzhi püspököt nem temethették el ünnepélyes szertartással, mert a kínai kormány ellenezte azt. Ugyanakkor a kormány által elismert hivatalos egyház is megtapasztalja az elnyomást. Ebben a helyzetben számos hitvalló pap, püspök és hívő bátorságáról és hűségéről tesz tanúságot. Lássunk néhány példát.

ANTONIO LI DUAN, XIAN ÉRSEKE

Az érsek 1927-ben született. 1954 és 1979 között többször volt börtönben, mert az egyház szabadságát védelmezte a Hazafias Szövetséggel szemben. 1987 óta volt Xian érseke. Ez év májusában érte a halál. Li Duan egyike volt annak a négy püspöknek, akiket XVI. Benedek pápa tavaly ősszel meghívott az októberi Püspöki Szinódusra. A kínai hatóságok azonban egyiküket sem engedték elutazni.

A főpásztor sokat tett a hivatalos egyház és Róma, valamint a hivatalos és a földalatti egyház kiengesztelődéséért. Tisztelet övezte a nem keresztény értelmiségiek és politikusok körében is. “Szeretném, ha mindannyian imádkoznánk azért, hogy valósággá váljék a kapcsolat a Szentszék és Peking között, és még szeretném meglátni ezt a valóságot életemben. Tudom, hogy XVI. Benedek pápa szívén viseli a kínai egyház sorsát: legnagyobb vágyam, hogy találkozhassam vele Kínában.”

AUGUSTIN ZHENG SHOUDUO, XINJIANG PÜSPÖKE

1949-ben szentelték pappá, 1982- ben pedig püspökké. 1964-ben azzal a váddal, hogy ellenforradalmár, 15 évi kényszermunkára ítélték. Lelki erősségével, emberi tisztességével és alázatos magatartásával kivívta mindenki tiszteletét. Egyik rabtársa, egy gimnáziumi tanár tanúságtételének hatására a nyolcvanas években megkeresztelkedett. Akik jól ismerték, arra emlékeznek, hogy Zheng püspök rendkívül szelíd és szívélyes főpásztor volt, aki mindenkivel baráti kapcsolatot tudott kialakítani. A munkában fáradhatatlan volt, és főpásztorként igen nagy hangsúlyt fektetett a papok és a szerzetesek felkészítésére. Lelkiségét a bensőséges Mária-tisztelet és a mérhetetlen alázat jellemezte. A xinjiangi apostoli prefektúrához jelenleg 10 ezer katolikus hívő tartozik, akik 17 ezer négyzetkilométernyi területen szétszórva élnek. A körükben szolgáló 29 papból 27-et Zheng püspök szentelt fel. Amikor ez év július 16-án hosszú betegség után elhunyt, halálhírének vételekor több mint ezer katolikus gyűlt össze imádságra háza körül.

24 ÉV BÖRTÖN A PÁPÁHOZ VALÓ HŰSÉGÉRT

Peter Chang Bai Ren püspök 1915 februárjában született, a szemináriumi évek alatt a Pápai Orbán Egyetemen tanult 1937-tŒl 1945-ig, ahol doktorátust szerzett teológiából. 1942-ben szentelték pappá, 1986-ban pedig püspökké. Az 1955 és 1979 közötti éveket börtönben töltötte, mivel nyíltan megvallotta hűségét a pápához.

1997-ben így ír emlékezéseiben: “1955. szeptember 13-án a rendőrök fegyvert fogtak rám, és arra akartak kényszeríteni, hogy tagadjam meg a római pápát. Egyszerűen csak annyit mondtam nekik: “Lőjetek le, de akkor sem tagadom meg Őt”. Nem öltek meg. 24 kemény évet töltöttem börtönben és kényszermunkatáborban.”

LETARTÓZTATÁSOK: EGY PÜSPÖK, EGY PAP ÉS 90 HÍVŐ

Hebei tartomány Zhingjiakou városának rendőrsége 2006. július 30-án letartóztatta a Xiwanzi Egyházmegye segédpüspökét, Yao Liangot, és az egyházmegye egy papját. Xiwanzi földalatti katolikus közössége petíciót nyújtott be, amelyben a püspök és a lelkipásztor azonnali szabadon bocsátását kérte. A rendőrség éjjel 2- kor válaszolt: 500 ügynökét mozgósítva letartóztatott mintegy 90 hívőt. Az összecsapásokban egy várandós asszony elvetélt, két katolikus férfit pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Hebei a katolikusok által legsűrűbben lakott tartomány, számuk itt több mint 1,5 millió. Nagy többségük a kínai kormány által el nem ismert földalatti egyházhoz tartozik. A térségben évek óta kemény elnyomás tapasztalható.

AZ ASIANEWS INTERNETES HÍRÜGYNÖKSÉG

A Pápai Külmissziók Intézetének 2003 novembere óta működő hírügynöksége elsősorban a kínai és ázsiai katolikusokról ad híreket. Honlapcíme: www.asianews.it. Olaszul, angolul és kínaiul találhatók rajta hírek.

A Magyar Kurír és az AsiaNews hírei alapján