Alapkő megáldása

682

Munkács-Barakktelepen…
Munkács-Barakktelep épülő római katolikus templomának alapkövét augusztus 28-án áldotta meg Majnek Antal munkácsi megyéspüspök. Jelen volt még Pogány István munkácsi plébános, általános helynök, Svorad Duda OP frigyesfalvi plébános, püspöki helynök, Petenko Miron munkács-várpalánkai plébániai kormányzó, valamint az ottani hívek. Pogány István atya felolvasta az alapító okirat szövegét, melyet ezután egy fémtokban az alapkővel együtt a betonalapba falaztak.
A püspök atya hálával emlékezett meg mindenkiről, aki adományával segítette az építkezés elkezdését. Kérte a jelenlevők imáit az építkezés folytatásáért – melyre egyelőre nincs anyagi fedezet, bár ígéreteket már kaptunk –, hogy a majdan felépülő templom és benne a hívek szeretetteli közössége Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét szolgálja.

… és Terebesfejérpatakon
A római katolikus közösség az elmúlt húsz esztendőben több alkalommal is felvetette egy saját templom építésének lehetőségét. 2011. elején a lelkes hívek egy csoportja azzal kereste meg lelkipásztorukat, hogy legyen segítségükre egy római katolikus templom építésnek elindításában. A telek, ahol a templom fel fog épülni, a régi templom szomszédságában található, abban a falurészben, ahol sok római katolikus család él. Majnek Antal püspök támogatásával 2011. júliusában megvásárolták a telket, amelyen rövid időn belül elkezdődtek a munkálatok is. A telket és az alapot 2011. szeptember 5-én áldotta meg Majnek Antal püspök. Az ünnepi szentmisén jelen volt a két

Előző cikkFelszentelési évforduló a munkácsi székesegyházban
Következő cikk„Ne félj, nem ítéllek el” – negyedszer