Felszentelési évforduló a munkácsi székesegyházban

729

Szeptember 24-én ünnepeltük székesegyházunk 106. felszentelési évfordulóját. Hálát adunk, hogy van templomunk, megemlékezünk mindazokról, akik ezt a templomot építették, imádkozunk lelki üdvükért, valamint azokért is, akik mostanában bármivel is segítették a templom restaurálását – mondta a szentmise elején Pogány István plébános.

Majnek Antal püspök atya megemlékezett a hat évvel ezelőtti templomszentelési jubileumról, melyet Schönborn bíboros vezetésével ünnepeltünk, és hálát adott azért, hogy a gondok és a fájdalmak ellenére békességben élhetünk.

A templomokat az embereknek az Isten utáni vágya építette – mondta prédikációjában Németh Sándor benei plébános. A bűnbeesett ember visszasírja a paradicsomkerti állapotot, vagyis az Isten közelségét. Egy templom olyan, mint a fókuszpont, mely egy helyre akarja összegyűjteni a napnak a sugarait, hogy érezzük az Isten jelenlétét és jóságát. A templom igazi szentségét nem a szenteltvízzel megáldott falak adják, nem is a berendezés, hanem az, hogy Isten háza; ezen kívül pedig a mi áhítatunk, imádságunk, szentmiséink is, amelyeket benne végzünk. Erre szoktuk azt mondani: imával vannak átitatva a templom falai. Nem csak a paptól, nem csak a püspöktől, hanem a hívektől is függ, hogy az imádság átjárja a templomot és a lelkünket. A templom valamiképpen második otthon számunkra, hiszen itt találkozunk az Istennel, aki bátorít, vigasztal bennünket, itt szerezhetünk erőt munkánkhoz és sokszor küzdelmes mindennapjainkhoz. Egy népnek, amely élni akar, szüksége van a templomra. Egy nép életének a templom az igazi középpontja.

A szentmise végén a püspök atya emlékeztetett minket: nem csak a falak és az oltár megszentelése, hanem főleg a mi megszentelődésünk a fontos ebben a templomban, hogy ne fogyjunk, hanem növekedjünk és erősödjünk a következő évben. Erre külön is figyeljünk, hiszen minden hívőnek feladata, hogy világi apostolkodást végezzen ott, ahol él, ahol dolgozik.

A szentmisén a nevetlenfalui római katolikus templom gyermekkórusa énekelt.

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkFelnőtt Teológiai Tanfolyam – diplomaosztó és évnyitó
Következő cikkAlapkő megáldása