Felnőtt Teológiai Tanfolyam – diplomaosztó és évnyitó

591

A Felnőtt Teológiai Tanfolyam most végzett tanulói és az új kurzust kezdők gyűltek össze szeptember 10-én reggel a székesegyházban, hogy ünnepi szentmisével zárják tanulmányaikat, illetve nyissák meg az új tanévet. A szentmisét Majnek Antal püspök atya mondta több pap tanártársával együtt.

A tanulás egész életünket elkíséri. A szakmájukban megmaradni akarók is tudják, hogy folyamatos továbbképzésre mindenhol szükség van – mondta prédikációjában a püspök atya. A bölcs tudósok, akik idős korukban is olyan lelkesen tudnak beszélni új felfedezéseikről, kedvet csinálnak az embernek ahhoz, hogy tovább keressen, tovább kutasson.

A főpásztor – aki a teológiai tanfolyam igazgatója és a kezdetektől egyik tanára is – megemlékezett a „hőskor” tanulóiról, az első diákokról, akik annyi áldozatot hoztak azért, hogy a gyér számú autóbuszokkal és autóstoppal havonta eljussanak Nagyszőlősre, a tanfolyam akkori helyszínére. Sokfélét tanul az ember. Egy biztos: a teológia, az Isten megismerésének tudománya az egyedül értelmes, az igazán fontos tudomány, mely a legfontosabb igazságokra irányul: magára az egyetlen, élő Istenre és az ő titkára. Az ő titka, a szeretet titka működik ebben a világban láthatóan, tapasztalhatóan, kereshetően. Szent Pál írja: mindenkinek felelőssége, hogy megadja-e a Teremtőnek, a világot fenntartó Istennek a megfelelő szeretetet és tiszteletet.

„Nagyon örülök annak, hogy ti, akik ezt a három évet hűségesen végigjártátok és befejeztétek, mindig olyan örömmel és szívesen figyeltetek, hallgattatok, illetve tanultatok. Ez a legnagyobb ajándék az előadók számára és az Úristen számára is.

Nem elég azonban az elméleti tudás, csak ha együtt jár a gyakorlattal. Milyen érdekes az Úristen titka: annak árulja el magát igazából, aki hallgat is rá. Aki „szót fogad” Mária lelkületével, teszi is, amit hall a lelkiismeretén vagy más, bölcs embereken keresztül.

Amit megtanulunk, az csak a hit által, csak az Úr Jézus Szentlelke által válhat életté, amint rálépünk erre az útra, amit úgy hívunk, hogy Krisztus-követés. Nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy ezt a gyakorlatot is életünk részévé tegyük.”

A szentmise végén a püspök atya köszönetet mondott a tanároknak és a végzett tanulóknak munkájukért, és átnyújtotta az okleveleket. Az ünneplés a püspökségen folytatódott agapéval, amit a frissen végzettek készítettek el. Jelenlévő tanáraiknak köszönetet mondtak, és hálájuk jeléül ajándékot adtak át nekik. Ezalatt az új kurzus résztvevőinek elkezdődött a tanulás. Még lehet csatlakozni!

Pápai Zsuzsanna
Előző cikk„Nem szabad elengednünk egymás kezét”
Következő cikkFelszentelési évforduló a munkácsi székesegyházban