Kezdőlap 2008 2008. 5. szám XIII évfolyam

2008. 5. szám XIII évfolyam

Az egészséges táplálkozás alapelvei

Tudjuk, hogy testünk a Szentlélek temploma. Ennek megfelelően ugyanúgy gondozni kell, mint ahogy a templom épületét is karbantartjuk. Az ember egész életében felelős teste...

Szent Pál apostol 2. rész

Szent Pál a tizenharmadik apostol. Munkássága, tanítása és három nagy missziós útja során világvallássá tette a kereszténységet. Életéről megrendítő tájékoztatást adnak levelei és az...

Hogy bennem éljen

A szentáldozáshoz járulók sorába lépek. Szeretek a hosszú sor végére állni: messziről, lassan, imádkozva és elmélkedve közeledni Jézushoz, hogy tudatosan és méltón érjek Trónjához....

Hírek

Május. 1. Az Egyházmegyei Hittanverseny döntője Munkácson. Május 9. Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó Munkácson Május 16-17. Ökológiai konferencia Ungváron Május 16-18. Konferencia és lelkigyakorlat Szarvasházán (Zsdenyijevo) Jótékonysági koncert a...

Nemzetközi tudományos-gyakorlati szeminárium

A Felső-Tisza-vidék ökológiai helyzetéről 2008. május 16-17-én ökológiai konferenciát tartottak Ungváron, a görög és a római katolikus egyház szervezésében. Egy éven belül ez volt a...

IX. Egyházmegyei Hittanverseny

2008. május 1-jén tartották Munkácson a IX. Egyházmegyei Hittanverseny döntőjét, melybe 50 csapatjutott be egyházmegyénk plébániáiról. A hittanverseny részeként a hittanosoknak fogalmazást kellett írniuk...

Beszélgetés Kvascsuk Kornéliával

Kvascsuk Kornélia és Leontin 26 éve házasok. Évekkel ezelőtt egy családi típusú gyermekotthont hoztak létre Huszton. Öt saját gyermekük mellett még kettőt örökbe fogadtak...

„Gyönyörűségre hívtál engem”

Gyakran halljuk a prédikációban, hogy ne a világi örömöknek éljünk. Sokszor úgy érezhetjük, az Egyház - esetleg Isten - meg akar fosztani minket minden...

Kedves szüleink, Isten veletek!

Egidio Santanché gyerekorvos, nagy gyakorlattal rendelkező pszichológus, gyereknevelési problémák szakértője és a Fokoláré közösség tagja, melynek újságjában, az olasz Citta Nuova-ban rendszeresen válaszol az...

Mese – A boldog ember inge

Egyszer volt, de nem nagyon régen, nem is a világ végén, hanem itt, ebben a mi görbe országunkban, volt egy király, de nem akármilyen,...

Igaz szeretet. Jézus Szentséges Szívének ünnepére

Molnár Miklós jezsuita atyát sokan ismerik egyházmegyénkben: kilenc éven keresztül szolgálta Kárpátalja híveit, utoljára Ráton volt plébános. 2004-ben búcsúzott el tőlünk, s most Budapest...

Imaoldal

"Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!" /1Kor 11,23/ "Tegyétek, amit Jézus mond" /Jn 2,5/ "Bizony, bizony mondom nektek: ha nem eszitek az...

Ukrán nyelvű egyházmegyei ifjúsági találkozó

Szükséged van a Bibliára? Olvasod a Szentírást? Mi akadályoz meg benne, hogy olvasd a Bibliát? Hogyan értsük a Szentírást? Használhatjuk a hétköznapi életben azt, amit a Bibliában olvasunk? Ezeket...

A „legkisebb” helynök – Szegedi Jenő

111 évvel ezelőtt, 1897. június 27-én született Nagylucskán (13 km Munkácstól), és 25 éve, 1983. május 23-án halt meg Felsőkerepec sok évtizeden át hűséges...

A média „örömhíre”

Bruno Ferrero tanulságos történetei közül olvastam egyszer azt, amely a sajtó hatalmát próbálta tükrözni. Egy újságíróról szólt, aki azt mondta háziasszonyának, hogy az idei...

XIII. Munkácsi Ifjúsági Találkozó

Több mint kétszáz kárpátaljai fiatal gyűlt össze május 9-én Munkácson a 13. alkalommal megrendezett egyházmegyei ifjúsági találkozóra. Az idei találkozó vezérgondolatát Izajás prófétától kapta,...

Úrnapja – Krisztus szent testének és vérének ünnepe

A Szentháromság vasárnapját követő csütörtököt az Egyház annak a titoknak ünneplésére szenteli, hogy a kenyér és bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az Isten-embernek...

Konferencia és lelkigyakorlat Szarvasházán

2008. május 16-18. között negyedik alkalommal rendeztek konferenciát egyházmegyénkben a katolikus intézmények - óvódák, iskolák, karitászszervezetek - vezetői és munkatársai számára. A rendezvény helyszíne...

Legolvasottabb

Új cikkek