Megemlékezések Teréz anyáról

449

Isten ajándéka a szegények legszegényebbjeinek

A Szentatya Teréz anyáról:
Pontosan egy évvel ezelőtt, szeptember 5-én este hunyt el Teréz anya Calcuttában. Emléke elevenen él mindannyiunk szívében, az egyházban és az egész világon. Ez a kistermetű, egyszerű származású nő csodálatos életművet alkotott az Istenbe vetett hit és a testvérek iránti szeretet erejével. Teréz anya Isten ajándéka volt a szegények legszegényebbjeinek, ugyanakkor éppen a legutolsó iránti rendkívüli szeretete révén egyedülálló ajándék volt és marad az Egyház és a világ számára. Istennek való tökéletes önátadása, amelyet naponta megerősített imájában, a testvérek iránti tökéletes önátadás formájában valósult meg. Teréz anya mosolyában, – mozdulataiban és szavaiban Jézus, mint irgalmas szamaritánus újra a világ útjaira lépett, és továbbra is jelen van a Szeretet Misszionáriusai tevékenységében, akik a Teréz anya által alapított nagy családot alkotják. Mondjunk köszönetet Teréz anya leányainak és fiainak, hogy radikálisan az evangéliumot választották, és imádkozzunk mindnyájukért, hogy mindig hűségesek maradjanak ahhoz a karizmához, amelyet a Szentlélek élesztett fel Alapítónőjükben. A Szentatya figyelmeztetett: „Ne feledjük el Teréz anya példáját, és ne pusztán szavakban emlékezzünk meg róla! Legyen hozzá bátorságunk, hogy mindig az embert és alapvető jogait tegyük az első helyre! Mind a gazdag, mind a szegény nemzetek vezetőihez így szólok: ne bízzatok a fegyverek erejében! Határozottan és a törvényt tisztelve haladjatok előre a leszerelés útján, a szükséges erőforrásokat használjátok fel a civilizáció valódi, nagy céljainak megvalósításához, küzdjetek egységesen az éhség és a betegségek ellen, hogy minden ember emberhez méltón élhessen és halhasson meg! Ezt akarja Isten, aki a Teréz anya tanúságtételén keresztül is erre emlékeztet bennünket. Teréz anya támogasson és kísérjen el minket az Égből!” — mondta végül a pápa.

A testvéri szeretet aktív gyakorlója volt

A vatikáni Szent Péter-bazilikában Pio Laghi bíboros, a Nevelésügyi Kongregáció prefektusa szentmisét mutatott be a bazilika „katedra” oltáránál az egy éve elhunyt Teréz anya emlékére, melyen hívek ezrei mellett a Szeretet Misszionáriusai Kongregáció több, mint 300 tagja is részt vett.
Pio Laghi bíboros kifejtette, hogy a végítélet egyetlen kritériumát, a testvéri szeretet gyakorlását mutatta be Teréz anya a mai világ számára. Kenyeret és rizst adott az éhezőnek, a mezítelennek ruhát, az otthontalanoknak hajlékot, de jól tudta, hogy a segítségre szorulók ennél is inkább vágyakoznak a szeretet, az igazság és igazságosság, az emberi méltóság, az örvendező szív után. A bíboros’ felidézte Teréz anya reggeli imádságát, mellyel a közösség tagjai munkába indulnak:
„Uram, tégy méltóvá bennünket, hogy méltók legyünk testvéreinket szolgálni, akik szerte a világon szegénységben élnek és szegénységben, éhségben halnak meg! Add meg nekik ma — kezünk által — a mindennapi kenyeret, és szeretetünk által a megértést, békét és örömet!”

qAz Alapítónő halála óta eltelt egy évben a Szeretet Misszionáriusai Kongregáció jelentős mértékben fejlődött, a hivatások száma 10 százalékkal növekedett. Ma a tevékeny és a szemlélődő ág szerzetesnőinek összlétszáma meghaladja a négyezret, a kongregáció papjai 370-en vannak. A nővérek 123 országban, 606 házban fejtik ki karitatív tevékenységüket. Jelen vannak az egész amerikai földrészen, a Karib-tengeri szigeteken, Európában, Afrikában, Közel-Keleten, Óceániában és Ázsiában, beleértve a volt szovjet köztársaságokat is. Az elmúlt évben a 40 évvel ezelőtt alapított rend 7 új házat nyitott a szegények és betegek ellátására. A következő hónapokban 10 új ház nyitását tervezik Indiában, tizenkettőt pedig más országokban, közöttük Kazahsztánban és Dzsibutiban.
Magyarországon 1989- június 16-a óta működnek. Központjuk Budapesten van a Tömő utcában. A nővérek fő tevékenysége a népkonyhai ebédeltetés, ami télen napi átlagban 350-400 főt, nyáron 250-300 főt jelent. Szeretetotthonuk 20 hajléktalan férfi és 10 nő befogadására alkalmas.

A Szeretet Misszionáriusnői megkezdték az Alapítónőjük boldoggá avatási eljárásának megindításához szükséges dokumentumok összegyűjtését. Az első, az egyházmegyei szakasz a kánonjogi előírásoknak megfelelően azonban csak öt évvel az életszentség hírében állt személy halála után kezdődhet el.