Megemlékezések Teréz anyáról

701

Isten ajándéka a szegények legszegényebbjeinek

A Szentatya Teréz anyáról:
Pontosan egy évvel ezelőtt, szeptember 5-én este hunyt el Teréz anya Calcuttában. Emléke elevenen él mindannyiunk szívében, az egyházban és az egész világon. Ez a kistermetű, egyszerű származású nő csodálatos életművet alkotott az Istenbe vetett hit és a testvérek iránti szeretet erejével. Teréz anya Isten ajándéka volt a szegények legszegényebbjeinek, ugyanakkor éppen a legutolsó iránti rendkívüli szeretete révén egyedülálló ajándék volt és marad az Egyház és a világ számára. Istennek való tökéletes önátadása, amelyet naponta megerősített imájában, a testvérek iránti tökéletes önátadás formájában valósult meg. Teréz anya mosolyában, – mozdulataiban és szavaiban Jézus, mint irgalmas szamaritánus újra a világ útjaira lépett, és továbbra is jelen van a Szeretet Misszionáriusai tevékenységében, akik a Teréz anya által alapított nagy családot alkotják. Mondjunk köszönetet Teréz anya leányainak és fiainak, hogy radikálisan az evangéliumot választották, és imádkozzunk mindnyájukért, hogy mindig hűségesek maradjanak ahhoz a karizmához, amelyet a Szentlélek élesztett fel Alapítónőjükben. A Szentatya figyelmeztetett: „Ne feledjük el Teréz anya példáját, és ne pusztán szavakban emlékezzünk meg róla! Legyen hozzá bátorságunk, hogy mindig az embert és alapvető jogait tegyük az első helyre! Mind a gazdag, mind a szegény nemzetek vezetőihez így szólok: ne bízzatok a fegyverek erejében! Határozottan és a törvényt tisztelve haladjatok előre a leszerelés útján, a szükséges erőforrásokat használjátok fel a civilizáció valódi, nagy céljainak megvalósításához, küzdjetek egységesen az éhség és a betegségek ellen, hogy minden ember emberhez méltón élhessen és halhasson meg! Ezt akarja Isten, aki a Teréz anya tanúságtételén keresztül is erre emlékeztet bennünket. Teréz anya támogasson és kísérjen el minket az Égből!” — mondta végül a pápa.

A testvéri szeretet aktív gyakorlója volt

A vatikáni Szent Péter-bazilikában Pio Laghi bíboros, a Nevelésügyi Kongregáció prefektusa szentmisét mutatott be a bazilika „katedra” oltáránál az egy éve elhunyt Teréz anya emlékére, melyen hívek ezrei mellett a Szeretet Misszionáriusai Kongregáció több, mint 300 tagja is részt vett.
Pio Laghi bíboros kifejtette, hogy a végítélet egyetlen kritériumát, a testvéri szeretet gyakorlását mutatta be Teréz anya a mai világ számára. Kenyeret és rizst adott az éhezőnek, a mezítelennek ruhát, az otthontalanoknak hajlékot, de jól tudta, hogy a segítségre szorulók ennél is inkább vágyakoznak a szeretet, az igazság és igazságosság, az emberi méltóság, az örvendező szív után. A bíboros’ felidézte Teréz anya reggeli imádságát, mellyel a közösség tagjai munkába indulnak:
„Uram, tégy méltóvá bennünket, hogy méltók legyünk testvéreinket szolgálni, akik szerte a világon szegénységben élnek és szegénységben, éhségben halnak meg! Add meg nekik ma — kezünk által — a mindennapi kenyeret, és szeretetünk által a megértést, békét és örömet!”

qAz Alapítónő halála óta eltelt egy évben a Szeretet Misszionáriusai Kongregáció jelentős mértékben fejlődött, a hivatások száma 10 százalékkal növekedett. Ma a tevékeny és a szemlélődő ág szerzetesnőinek összlétszáma meghaladja a négyezret, a kongregáció papjai 370-en vannak. A nővérek 123 országban, 606 házban fejtik ki karitatív tevékenységüket. Jelen vannak az egész amerikai földrészen, a Karib-tengeri szigeteken, Európában, Afrikában, Közel-Keleten, Óceániában és Ázsiában, beleértve a volt szovjet köztársaságokat is. Az elmúlt évben a 40 évvel ezelőtt alapított rend 7 új házat nyitott a szegények és betegek ellátására. A következő hónapokban 10 új ház nyitását tervezik Indiában, tizenkettőt pedig más országokban, közöttük Kazahsztánban és Dzsibutiban.
Magyarországon 1989- június 16-a óta működnek. Központjuk Budapesten van a Tömő utcában. A nővérek fő tevékenysége a népkonyhai ebédeltetés, ami télen napi átlagban 350-400 főt, nyáron 250-300 főt jelent. Szeretetotthonuk 20 hajléktalan férfi és 10 nő befogadására alkalmas.

A Szeretet Misszionáriusnői megkezdték az Alapítónőjük boldoggá avatási eljárásának megindításához szükséges dokumentumok összegyűjtését. Az első, az egyházmegyei szakasz a kánonjogi előírásoknak megfelelően azonban csak öt évvel az életszentség hírében állt személy halála után kezdődhet el.

Előző cikk30 EVE HUNYT EL PIO ATYA
Következő cikkA MUNKÁCSI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE (2. rész)