Október szentjei

726

IMASZÁNDÉK. A keresztények mindenütt keressék „az ige csíráit”, bárhol is találhatók, és így ismerjék fel a Szentlélek működését.

1. LISIEUXI SZENT TERÉZ (1873-1897). Tizenöt évesen lépett a karmelita nővérek közé. Azt kérdezték tőle, hogy miért lépett be. „Azért jöttem, hogy lelkeket mentsek meg”. A „kis útra” tanította az embereket, amit így foglalt össze: „Az embereknek csak egyet kell tenniük- a földön: az apró áldozatok virágait kell dobálniuk Jézus felé.”
2. SZENT ŐRANGYALOK. „A gondos szülő megbízható őrzőt ád gyermeke mellé, ha bizonytalan, veszedelmes útra indul. Ugyanúgy a mennyei Atya nem hagyja megbízható őrzés és vezetés nélkül gyermekeit, akik a földi élet veszedelmes téréin vándorolnak, útban az örök haza felé”. „S mi jár ezért az őrzőangyalnak?” – kérdi Szent Bernát. S azt feleli: „Tisztelet a jelenlétért, odaadás a jóakaratért, bizalom az őrségért”.
4. ASSISI SZENT FERENC (1182-1226). Bármennyit dolgozott, bármennyit szenvedett Isten ügyéért az egykor gazdag, büszke ifjú, életének utolsó idejében gyakran mondogatta: „Testvéreim, kezdjünk már egyszer szolgálni az Úrnak, mivelhogy eddig nagyon keveset, úgyszólván semmit sem haladtunk előre”.
7. A SZENTOLVASÓ ÜNNEPE, Ezt az ünnepet V. Szent Piusz pápa rendelte annak a nagy győzelemnek emlékére, melyet a keresztények 1571-ben a Lepantó melletti tengeri ütközetben arattak a törökök fölött. A pogány török hatalom ekkor kezdett hanyatlani.
8. A MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK ÜNNEPE. XIII. Leó pápa engedélyezte, amikor a magyarság ezeréves fennállását ünnepelte, s már közel 900 éve vallotta magát Mária országának.
15.AVILAI SZENT TERÉZ (1515-1582). Szent Jakab mellett Spanyolország második védőszentje. A kármelita rend megreformálója.
16. Ma van II. JÁNOS PÁL PÁPA megválasztásának 20. évfordulója (1978). Imádkozzunk érte! Isten éltesse erőben, egészségben!
16. ALACOQUE SZENT MARGIT (1647-1690). A Jézus Szíve-tisztelet apostola, az első pénteki ájtatosság, szentáldozás terjesztője.
18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (?-70). Hivatására nézve orvos. Isten kegyelme a testek gyógyítóját a lelkek orvosának tette meg. Könyve a szeretet és irgalom evangéliuma.
23. KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS (1386-1456). „Európa apostola” – mondta róla VIII. Sándor pápa. A nándorfehérvári győzelem egyik hőse. Hogy mily nagy dolog volt ez a győzelem, az is mutatja, hogy hírére Európa-szerte felhangzott a Te Deum, és a déli harangszó ma is ezt hirdeti.
Ekkor van a nagyszőlősi ferences templom búcsúja.
25. BOLDOG MÓR (P-1070). A pécsi egyházmegye védőszentje. Valószínűleg ő volt az a fiatal pannonhalmi szerzetes, akinek Szent Imre látogatása alkalmával, mint legtisztábbnak, a legtöbb csókot adta.

Összeállította: fr. Imre

Előző cikkA RÓZSAFÜZÉR
Következő cikk30 EVE HUNYT EL PIO ATYA