Szent Ferenc ünnepe Nagyszőlősön

641

A ferences templomokban szerte a világon minden év október 3-án megemlékeznek Szent Ferenc tranzitusáról, vagyis átköltözéséről a földi életből a mennyei hazába. A nagyszőlősi Menynybemenetel plébánia templomban zsolozsmával kezdődött az ünnep. A szentmisét Hajas Ámosz atya mutatta be, és az azt követő tranzitus szertartá- sát is ő vezette. Koncelebráltak még Magyar Gergely és Weinrauch Márió atyák. Az ünnep örömében osztoztak velünk a ferences világi rend tagjai és a környező falvakból ideérkezett hívek is.

 

Szentbeszédében az ünnepi szónok úgy mutatta be nekünk Szent Ferencet, mint Isten trubadúrját. Elmondta nekünk, hogy mennyire fontos az imáinkban Isten dicsőítése: ne csak kérjünk az Úrtól, hanem dicsérjük és áldjuk is a nevét, úgy, ahogy Ferenc, „Isten szegénykéje” tette. A szentmise végén a jelenlévő ferencesek tiszteletük jeléül megcsókolták Szent Ferenc ereklyéjét.

A szentmisét követően a hagyomá- nyos agapé várta a vendégeket, s minden kedves hívőt, akik eljöttek a szentmisére, hogy együtt ünnepeljenek a szőlősi ferences testvérekkel.

Szviscsu Marina, Nagyszőlős

Előző cikkTizedszerre a háromszáz éves kegyhelyen
Következő cikkSchönstatti családakadémia Karácsfalván