Kezdőlap 1996 1996. próbaszám I évfolyam

1996. próbaszám I évfolyam

A Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal

Jézus kínszenvedése előestéjén,, főpapi imájában (Jn.l7,2o-21) így fohászkodott: "De nemcsak értük (az apostolokért) könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek ők...

Megszólított engem is…

Elindított a hit útján. Én pedig lassanként hinni kezdtem, hogy Ő van, hogy Ő szeret engem, hogy lehajolt hozzánk, és emberré lett Jézusban, és...

Ministráns Abc

A ministránsEz az elnevezés a latin ministrare (szolgálni) kifejezésből származik. A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és...

Isten szép terve Rólad

(gondolatok a hivatásról) Amikor az Isten embert teremt, akkor valami nagyon szép tervet gondol ki róla. Ebbe a tervbe rejti az ember boldogságát, és...

Drága testvéreim az Úrban!

Krisztusunk feltámadását már 2000 éve ünnepeljük, különösen a vallásszabadság elnyerése óta - különösen, amióta Kárpátalja Római Katolikus Egyháza kisegítő lelkipásztorokat kapott.77 évvel ezelőtt -...

Keresztút

Fel évvel ezelőtt templomszentelési jöttünk össze Aklihegyen. A templom a mennyei liturgiába kapcsol be minket. Nagypénteken Antal atya a néhány nappal előtte elkészült keresztutat...

PÜNKÖSD

Pünkösd egyike annak a három nagy zarándokünnepnek (húsvét, pünkösd, sátoros ünnep), amelyeken a törvény szerint Izrael minden fiának meg kellett Jahve színe előtt jelennie....

Tanúim lesztek

III. Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó, Nagyszőlős Kezdem azzal, hogy tulajdonképpen véletlenül kerültem oda. Budapesti lévén, felmerült bennem, hogy a „nagy" taizéi találkozóra elmegyek Wroclawba, de...

II. János Pál az egységért

Az egységre törekvést II. János Pál pápa is elsőrendű feladatának tekinti. Már megválasztása másnapján kijelentette, hogy VI. Pál pápa vonalát kívánja követni: „Folytatni kívánjuk...

Évfordulók Ungváron

Évfordulók... Vannak olyanok, amelyeket számon tartunk, vannak, amelyekről megfeledkezünk. Ungvárnak és az ungváriaknak az idén igazán van miről megemlékezni: – az unió 350. évérőlA...
- Támogatónk -

Legolvasottabb

Új cikkek