Kezdőlap 1996 1996. próbaszám I évfolyam

1996. próbaszám I évfolyam

II. János Pál az egységért

Az egységre törekvést II. János Pál pápa is elsőrendű feladatának tekinti. Már megválasztása másnapján kijelentette, hogy VI. Pál pápa vonalát kívánja követni: „Folytatni kívánjuk...

Tanúim lesztek

III. Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó, Nagyszőlős Kezdem azzal, hogy tulajdonképpen véletlenül kerültem oda. Budapesti lévén, felmerült bennem, hogy a „nagy" taizéi találkozóra elmegyek Wroclawba, de...

Drága testvéreim az Úrban!

Krisztusunk feltámadását már 2000 éve ünnepeljük, különösen a vallásszabadság elnyerése óta - különösen, amióta Kárpátalja Római Katolikus Egyháza kisegítő lelkipásztorokat kapott.77 évvel ezelőtt -...

Ministráns Abc

A ministránsEz az elnevezés a latin ministrare (szolgálni) kifejezésből származik. A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és...

PÜNKÖSD

Pünkösd egyike annak a három nagy zarándokünnepnek (húsvét, pünkösd, sátoros ünnep), amelyeken a törvény szerint Izrael minden fiának meg kellett Jahve színe előtt jelennie....

Keresztút

Fel évvel ezelőtt templomszentelési jöttünk össze Aklihegyen. A templom a mennyei liturgiába kapcsol be minket. Nagypénteken Antal atya a néhány nappal előtte elkészült keresztutat...

Megszólított engem is…

Elindított a hit útján. Én pedig lassanként hinni kezdtem, hogy Ő van, hogy Ő szeret engem, hogy lehajolt hozzánk, és emberré lett Jézusban, és...

Isten szép terve Rólad

(gondolatok a hivatásról) Amikor az Isten embert teremt, akkor valami nagyon szép tervet gondol ki róla. Ebbe a tervbe rejti az ember boldogságát, és...

Évfordulók Ungváron

Évfordulók... Vannak olyanok, amelyeket számon tartunk, vannak, amelyekről megfeledkezünk. Ungvárnak és az ungváriaknak az idén igazán van miről megemlékezni: – az unió 350. évérőlA...

A Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal

Jézus kínszenvedése előestéjén,, főpapi imájában (Jn.l7,2o-21) így fohászkodott: "De nemcsak értük (az apostolokért) könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek ők...

Legolvasottabb

Új cikkek