Fésűs Éva: Az öreg mókus néni

Az őzikecsapás mellett, egy árnyas erdei utcasarkon mindig ott üldögélt egy öreg, mogorva mókusasszony. Kopott mohából volt a mellénye, a fejkendője meg hervadt, tavalyi...

A Nagy Figyelmeztetésről

Kedves Testvérek!Évek óta terjednek az Interneten olyan üzenetek, sajnos katolikus körökben is, amelyek ellenőrizhetetlen magánkinyilatkoztatások alapján különböző jóslatokat propagálnak, egyenesen Jézus Krisztusnak...

Bingeni Szent Hildegárd, az „Isten kürtje”

A középkor nagy szentjeinek egyike. E hosszú életű és rendkívül sokoldalú tehetséggel megáldott német látnokot és természettudóst, bencés apátnőt és hitszónokot, zeneszerzőt...

Szent Flórián, „az Isten tűzoltója”

„Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha meg nem tagadhatlak. Kész vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet” – imádkozta vértanúhalála előtt a Krisztus...

Aki átöleli bűneink sebét

Sokszor úgy gondoljuk, Istenhez csak úgy beszélhetünk, ha felvesszük a szépen kimosott, kivasalt „vasárnapi szívünket”, és kellőképpen illedelmesen, csak szép, lelki gondolatokat...

Imaoldal

Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg.Zsolt 51,19Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban...

Imaoldal

Hirdessétek annak bizonyosságát, hogy az Úr él, és életünk során mellettünk áll. Ez a ti küldetésetek! Tegyetek tanúságot a Mennyek Országához vezető reményről,...

Kirándulás a Wekerle-telepre

A Munkácsi Szent Márton Székesegyház Gyermek- és Ifjúsági Kórusával látogatást tettünk Budapest-Wekerle-telepre, ahol a Szent József templom „Angyali Kar”-a látott vendégül minket....

„Állj!”

Minden embernek szüksége van ebben a rohanó világban egy kis nyugalomra, egy csöppnyi csöndre, pár napra a világ gondjai, bajai nélkül. Mi, líceumos...

Folignói Szent Angéla

„Törekedjetek arra, hogy igazán kicsinyek és alázatosak maradjatok, nem csak külsőleg, hanem szívetek mélyéből. Más végrendeletet nem hagyok hátra, csak a kölcsönös...

„Ne álljunk ellen a Szentléleknek!”

A jeruzsálemi első keresztény közösség békében és szeretetben élt, de Szent István vértanúsága után azonnal kitört az erőszakos üldöztetés. Ez jellemző az ...

Örök életünk már elkezdődött

Egész életünkben a mennyország felé igyekszünk – arra törekszünk, hogy jól felkészüljünk az örök életre. Ez a néhány évtized hamar eltelik, és utána végtelenszer...

Az Ő sebei által

Szabadtéri keresztút Korláthelmecen – tizedik alkalommalAz első korláthelmeci keresztutat 2004 virágvasárnapján rendezték meg a helyi hívek és akkori plébánosuk, Molnár János atya....

Kin tud segíteni az Isten?

A bűn egyéni és közösségi vonatkozásai  Az Új Hajtás előző számába írtam egy cikket „Új evangelizáció – ismertessük meg másokkal is a bűneink sebeit...

Szőlőevő Szent Ferenc Nagyszőlősön

Új szoborral gazdagodott december 27-én Nagyszőlős városa. A fiatal ungvári szobrászművész, Kolodko Mihály már két szőlővel kapcsolatos szobrot is alkotott a város...

Hazai hírek, felhvások

„Megújuló épített örökségünk” címmel december 6-án vándorkiállítás nyílt Munkácson, a Vármúzeumban. A kiállítás a Kárpát-medencében 1999–2012 között a magyar kormány támogatásával megújult...

Új evangelizáció – ismertessük meg másokkal is a bűneink sebeit megsimogató...

Javában benne járunk a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit évében, amit az Új Evangelizáció jegyében próbál a hétköznapok nyelvére lefordítani sok püspök, pap...

Habemus papam! Van pápánk!

Jorge Mario Bergoglio bíboros, aki a Ferenc nevet vette fel  Ferenc pápa jelmondata: Miserando atque eligendo – könyörülettel és kiválasztással. Ezek a szavak...

A dunai árvíznél önkénteskedtünk

Összefogás.Jobb érzés adni, mint kapni.Segítséget adni is jobb, mint kapni.Szinte minden ember aggodalommal figyelte az idén a magyarországi dunai árvízhelyzet alakulását.Sok emberben...

Vatikáni mozaik

Castel Gandolfóban találkozott Ferenc pápa és XVI. BenedekFerenc pápa elődjével, XVI. Benedek emeritus pápával találkozott március 23-án, szombaton a Castel Gandolfó-i pápai...

Legolvasottabb

Új cikkek