Életadó kapcsolatok, életadó plébánia – Országos lelkipásztori napokon vettünk részt Egerben

Az idei találkozó jelmondata Szent Pál szavait idézi „Szítsd fel bennem Isten kegyelmét!". Kárpátaljáról 28-an vettünk részt rajta. Összesen voltunk vagy 250-en az egész Kárpát-medencéből,...

Bezárni Istent a templomba?

Amikor nagyböjtben megpróbálunk kicsit jobban ránézni a saját lelkünkre, érdemes feltenni egy talán szokatlan kérdést: Mire használom én az Istent? Nagyon sok minden – talán...

Császlóci hittanosok Márton-napi kézműveskedése

Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje a középkor legnépszerűbb szentje volt. Jóságáról még életében legendák keringtek; püspökké akarták szentelni erényei és fáradhatatlan hittérítő munkája miatt. A...

Szűz Mária nevenapja (szeptember 12.)

A Szűzanya nevenapjára való emlékezés sokszor „elsikkad" Kisboldogasszony ünnepe árnyékában. Pedig fontos szeretettel megemlékezni a névnapról, hiszen oly sokszor hívjuk segítségül a Szűzanyát a...

„Együttérző szívvel vagyok itt” – Interjú Tamás József gyulafehérvári segédpüspökkel

Tamás József Madéfalván született 1944. november 12-én. Általános iskolai tanulmányait is ebben a községben folytatta, majd a gyulafehérvári római katolikus líceumban tanult. 1962-ben kezdte...

Az erős veréb (Afrikai népmese. Átdolgozta: Dégh Linda)

Egyszer az elefánt vadászni ment. Amint a sűrű bokrok között törtetett, levert egy kis verébfészket. Kicsin múlt, hogy nem törte össze a tojásokat. A...

Örüljetek, az Úr közel van!

Az advent az elmélyedés időszaka mind a hívők, mind az egész egyház számára. Akik képesek meghallani az Evangélium üzenetét, megízlelhetik Isten közelségének nagy titkát....

Imaoldal

,,Amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek (vagyis Krisztusnak) a képét is." (1Kor 15,49) ,,Ti magatokra öltöttétek az új embert, aki teremtőjének...

Új év – új élet

Egy ifjúkori indiánkönyvemben ezzel a mondattal jelentette be az irokéz családapa az új évet. Mi emberek szeretjük az újat, az újrakezdést. Olyan, mintha minden régit,...

Hazai hírek, felhívások

Július 29-én a Vereckei-hágónál tartották lelkinapjukat az alsó- és felsőungi esperesség egyházközségeinek hívei. A lelkinap előadója Majnek Antal püspök volt, aki előadása után szentmisét...

Egy kenyér, egy test

Ma, az Oltáriszentség ünnepén arra a kérdésre próbálunk választ találni, hogy mi lehetett Krisztus szándéka az utolsó vacsorán végzett cselekedetével. Miért akarta, hogy a...

Császlócon is járt a Mikulás

Advent második vasárnapján a császlóci Nagyboldogasszony templomba a szentmise után a gyerekekhez ellátogatott a Mikulás. Méltó fogadásáról a császlóci hittanosok gondoskodtak, akik énekekkel, versekkel...

Elhunyt Dióssi Géza Kornél OP

Dióssi Géza Kornél OP életének 75., szerzetességének 53., papságának 51. évében, február 10-én megtért a mennyei Atyához. Temetése február 22-én volt a budapesti Új...

Felfedezni a hit örömét – Interjú Veres András győri megyéspüspökkel

Magyar papjaink idei lelkigyakorlatát Veres András győri megyéspüspök tartotta április 24-26. között a szinyáki lelkigyakorlatos házban. Veres Andrást egy évvel ezelőtt nevezte ki Ferenc...

Szociális központot avattak Beregszászban

A fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket ellátó, Csilla von Boeselagerről elnevezett központot, amely a Pető Intézettel együttműködve végzi majd tevékenységét, április 26-án nyitották meg...

„Az életem kegyelem” – Egy testi fogyatékossággal élő pap vallomása

Fogyatékkal élő emberek az egyház szabályozása szerint nem lehetnek papok. Az egyház azonban kivételt tehet; ez történt az olasz Rosario esetében is, aki hálás...

Tizenöt éves a Munkácsi Egyházmegye. Interjú Majnek Antal püspökkel

Tizenöt esztendő múlt el azóta, hogy II. János Pál pápa 2002. március 27-én a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság területén megalapította a Munkácsi Latin Szertartású Egyházmegyét....

A Szent László év megnyitása Beregszászon

Ünnepi szentmise keretében nyitották meg egyházmegyénkben a Szent László évet, melyet a magyar kormány hirdetett meg, s melyhez többek között a Munkácsi Egyházmegye is...

Amiről nagyon kevesen hallotak

Amikor Manchesterben egy koncert végén 22 ember meghalt egy robbantásban, az egész világ hangos volt a hírektől. Színes képek, interjúk, a hozzátartozók szívet tépő...

Lelki életünk

„Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik...

Legolvasottabb

Új cikkek